Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs wiedzy ALIANTE 2007

Interesujesz się historią i działalnością NATO? Weź udział w międzynarodowym konkursie ALIANTE 2007. Czego możesz się spodziewać w tegorocznej – siódmej edycji? Najpierw dwie rundy pytań z zakresu wiedzy, potem międzynarodowy finał, a na zwycięzców czeka nagroda w postaci atrakcyjnej 12-dniowej wycieczki do USA w sierpniu 2007.

Regulamin uczestnictwa w konkursie Aliante 2007
  1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów w wieku 15-19 lat (data urodzenia 8/1987 – 5/1992) z Estonii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Wielkiej Brytanii 
  2. W konkursie udział mogą wziąć tylko dwuosobowe drużyny, które powinny być utworzone według „Zasad uczestnictwa w konkursie Aliante 2007 „.
  3. Uczestnicy konkursu muszą posiadać pobyt stały w Estonii, Holandii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech lub Wielkiej Brytanii. 
  4. W konkursie mogą wziąć udział również uczniowie – uczestnicy konkursów Aliante 2001, Aliante 2002, Aliante 2003, Aliante 2004, Aliante 2005, Aliante 2006 oraz na Słowacji Aliante 2002-Sk, w tym także zwycięzcy.  

Przebieg konkursu Aliante 2007

Konkurs Aliante 2007 przebiega w 3 rundach:

I runda pytań z zakresu wiedzy odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem internetu. Zadanie uczestników polega na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań, najpóźniej do północy 25 lutego 2007. Odpowiedzi przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

II runda pytań z zakresu wiedzy trwa od 26 lutego 2007 do 15 kwietnia 2007. Do rundy II awansują drużyny, które odpowiedzą poprawnie na przynajmniej 15 pytań z rundy I.
W rundzie II zadaniem uczestniczących zespołów będzie udzielenie pisemnych odpowiedzi na 35 pytań i przesłanie ich (wydrukowane i równocześnie na dyskietce 3,5″ lub płycie CD/DVD) w terminie do 15 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
Al. Jerozolimskie 11/19, IV piętro
00-508 Warszawa
ALIANTE 2007

Następnie narodowi koordynatorzy we współpracy z ekspertami z dziedziny bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej dokonają oceny otrzymanych prac.
Przy każdej odpowiedzi należy podać wykorzystane źródło! Szczegółowe informacje dotyczące zasad rundy II znjadziecie równiez na stronie interenetowej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego www.sea-ngo.org w zakładce „Aliante“.

III Runda – to międzynarodowy finał, który odbędzie się w dniach 24-30 czerwca 2007 w brytyjskiej bazie w niemieckim mieście Rheindahlen. Do finału awansuje 40 zespołów łacznie ze wszytskich krajów biorących udziła w konkursie. Z każdego państwa conajmniej jeden zespół – pod warunkiem, iż w danym państwie organizator otrzyma przynajmniej jedną poprawną odpowiedź na pytania II rundy. Pozostałych 28 zespołów zostanie wybranych proporcjonalnie według otrzymanych odpowiedzi na pytania II rundy w poszczególnych państwach.

Więcej informacji na stronie: www.project-aliante.org/pl/