Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

Do 17 marca trwają zapisy do Konkursu Wiedzy Ekonomicznej, organizowanego przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia.

Czym jest KWE?
Jest to ogólnopolski konkurs organizowany już po raz 8 przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia, który ma na celu wyłonienie najlepszych studentów, promowanie ich najlepszym firmom i instytucjom oraz integrację środowiska przyszłych ekonomistów.

W jakich etapach przebiega?
KWE przebiega trójetapowo:
            1. Pierwszy etap polega na wybraniu jednej z 7 dziedzin, zarejestrowaniu się na www.kwe.wiggor.pl oraz na rozwiązaniu on-line testu z zakresu ogólnej wiedzy ekonomicznej. Warunkiem zakwalifikowania się do następnego etapu konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 5 z 10 pytań, na rozwiązanie testu uczestnik ma 10 minut.
            2. Drugi etap odbędzie się 31 marca w 11 ośrodkach akademickich na terenie całej Polski. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do tego etapu będą rozwiązywać test wielokrotnego wyboru składający się z dwóch części. Pierwsza to 25 pytań z ogólnej wiedzy ekonomicznej, druga część to 25 pytań dotyczących wybranej przez uczestnika dziedziny.
            3. Trzeci etap odbędzie się 10 kwietnia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z każdej dziedziny zostanie zaproszonych 10 finalistów, którzy podejmą się rozwiązania Case Study przygotowanego dla nich przez firmy, które objęły patronat nad poszczególnymi dziedzinami.

Jakie są dziedziny?
Audyt,
Sprzedaż,
Marketing,
Finanse- bankowość i ubezpieczenia,
Information Technology,
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw.

W jakich miastach i na jakich uczelniach odbędzie się drugi etap?
Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony na następujących uczelniach:
Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Uniwersytet w Białymstoku,
Uniwersytet Gdański w Sopocie,
Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytet Szczeciński,
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi,
Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi,
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Co można wygrać?
Nagrody rzeczowe oraz płatne praktyki w firmach, które objęły swym patronatem poszczególne dziedziny.

Jakie firmy objęły patronat nad poszczególnymi dziedzinami?
Colgate-Palmolive – Sprzedaż i Marketing
Ernst & Young – Audyt
ING Group – Finanse- bankowość i ubezpieczenia
Accenture – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
The Boston Consulting Group – Zarządzanie strategiczne
ICG wdrożenia SAP – Information Technology

Co trzeba zrobić by wziąć udział?
Wystarczy w dniach 3 -17 marca zarejestrować się na www.kwe.wiggor.pl i wypełnić test on-line!