Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkursy dla studentów szansą na karierę w audycie

 

Konkursy dla studentów to nie tylko szansa na wygranie atrakcyjnych nagród, ale nierzadko także przepustka do kariery. Obok staży i praktyk, konkursy uważa się za jedną z najlepszych okazji do związania się zawodowo z wymarzonym pracodawcą.

Każdego roku studenci mogą brać udział w licznych konkursach, w których do wygrania są cenne nagrody. Niektóre z nich organizowane są także przez pracodawców. Te ostatnie są o tyle interesujące, że, oprócz oferowania ciekawych nagród, dają zwycięzcom możliwość rozwijania ciekawej ścieżki kariery w swoich strukturach.

Spróbuj sił w podatkach

Każdego roku można wziąć udział w konkursach podatkowych adresowanych do studentów i absolwentów zainteresowanych tematyką podatkową, prawną i rachunkową, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w charakterze doradcy podatkowego. Mogą w nich wziąć udział studenci III roku studiów licencjackich podejmujących studia II stopnia, III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwenci studiów magisterskich uczelni wyższych z roku poprzedzającego daną edycję konkursu.

Do wygrania… umowa o pracę

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody. Na zwycięzcę głównej nagrody czeka umowa o pracę w jednym z biur KPMG w Polsce, nagroda finansowa w wysokości 5 tys. zł oraz wartościowe nagrody rzeczowe. Na umowę o pracę i nagrody rzeczowe można liczyć także za zajęcie II i III miejsca. Zdobywca II miejsca otrzymuje także nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł, a zdobywca III miejsca o wartości 2 tys. zł. Pozostali finaliści mogą liczyć na praktyki w jednym z biur KPMG w Polsce oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

Konkurs pozwala rozpocząć interesującą karierę w podatkach i audycie. KPMG jest jedną z wiodących firm na świecie świadczących profesjonalne usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz usług poświadczających. Doradcy podatkowi KPMG pomagają klientom w bezpiecznym i efektywnym rozliczaniu podatków. Bronią interesów i reprezentują podatników w sporach z organami skarbowymi. Pomagają korzystać z krajowej i unijnej pomocy publicznej. Podatki i audyt to jedne z ciekawszych działów w finansach. Bardzo wymagające. Wiążą się z dużą odpowiedzialnością i wymagają posiadania konkretnych kompetencji, zarówno miękkich, jak i twardych. Najważniejsze są: otwarty umysł, chęć ciągłego doskonalenia się i zdobywania nowych umiejętności. Liczą się także zdolności analityczne, umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów. Ważne są również umiejętność pracy w grupie, umiejętność nawiązywania i utrzymywania długoterminowych relacji z klientami. Praca w audycie czy podatkach nie wiąże się wyłącznie z pracą na liczbach. Audytorzy czy doradcy podatkowi spotykają się z klientami, omawiają sytuację firmy, doradzają. Stąd bardzo ważne są zdolności komunikacyjne, otwartość i cierpliwość.

Przejrzysta ścieżka kariery

Te cechy procentują. Ścieżka kariery w audycie i podatkach jest bardzo przejrzysta. Pracownicy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem awansują na stanowisko starszego asystenta. Osoba na tym stanowisku koordynuje pracę zespołu projektowego, w którym wykonuje również swoje zadania merytoryczne. Po kolejnym roku następuje awans na stanowisko supervisora, które wymaga większej samodzielności w działaniu i przygotowuje do roli managera. Zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz daje możliwość awansu. Menedżer nadzoruje pracę wielu zespołów projektowych i dba o rozwój zawodowy pracowników z nim współpracujących. Ma też przypisaną grupę klientów i jest odpowiedzialny za realizacje prac na ich rzecz. Z tego stanowiska można awansować na starszego menedżera, a po dwóch latach na stanowisko dyrektora. Dyrektor reprezentuje firmę w kontaktach ze strategicznymi klientami, a także buduje własny portfel klientów. Zarządza również departamentem lub jego wydzieloną częścią i dba o rozwój zawodowy pracowników departamentu. Na szczycie drabiny czeka stanowisko partnera. Partner podejmuje strategiczne decyzje, dba o pozycje rynkową firmy, bierze odpowiedzialność za zapewnienie najwyższej jakości realizowanych prac i wyniki osiągane w działach, za które jest odpowiedzialny.

Stałe podnoszenie kompetencji

Aby jednak realizować wyznaczone szczeble kariery, trzeba się rozwijać: podnosić zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde. Można to robić podczas różnego rodzaju szkoleń czy zdobywając zawodowe certyfikaty. Na finansistów czeka wiele ciekawych programów rozwojowych, warto dowiadywać się u pracodawcy, czy wspomoże finansowo ich realizację. W finansach niezwykle ważna jest znajomość języka angielskiego. Dobrze jest korzystać z możliwości podnoszenia swojej biegłości. Pracodawcy chętnie dofinansowują naukę języków obcych. Warto więc pytać, na jakie szkolenia, programy rozwojowe możemy liczyć. Tylko stałe podnoszenie kompetencji pozwoli nadążać za zmieniającymi się prawnymi regulacjami oraz za funkcjonowaniem całej branży finansowej, na którą ogromny wpływ wywierają nowe technologie. Pozwoli też budować profil pracownika, któremu zależy, by być na bieżąco i posiadać aktualną wiedzą. A taki pracownik jest dzisiaj na wagę złota.

Justyna Sobolak