Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konsultacje, webinaria, szkolenia – sprawdźcie, jak działają Biura Karier!

Biura Karier, podobnie jak uczelnie, musiały przystosować się do funkcjonowania w trybie online. W nowej formule nadal wspierają rozwój studentów i pomagają im w wyborze ścieżki zawodowej. Konsultacje dokumentów aplikacyjnych, doradztwo kariery, coaching, webinary, szkolenia, targi pracy online, pomoc w znalezieniu ciekawych ofert praktyk, staży i pracy – na to wszystko i wiele więcej mogą liczyć studenci i absolwenci, zgłaszający się do Biur Karier. Jak te organizacje realizują swoje zadania w dobie pandemii?

 

Biuro Rekrutacji i Karier
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Studiowanie zdalnie w czasie pandemii znacznie ograniczyło kontakt z pracownikami uczelni. Biuro Karier, mimo trudnej sytuacji epidemicznej, podjęło kroki, aby utrzymać kontakt ze studentami i wspierać ich na drodze przyszłej kariery. Pandemia kiedyś się skończy, a student powinien być gotowy, aby z impetem wejść na rynek pracy i znaleźć w nim swoje miejsce. W większości działania Biura Karier przeniesione zostały do sieci. Wykorzystujemy media społecznościowe, aby dotrzeć do studentów z propozycją różnych działań. Organizujemy webinary, np. Adaptacja w miejscu pracy, Jak napisać skuteczne CV dla studenta. Prezentujemy poradniki, warsztaty, które mają ułatwić wejście na rynek pracy, np. Czym jest przedsiębiorczość, Jak uniknąć wpadek podczas spotkań online. Publikujemy i promujemy oferty pracy oraz zachęcamy do aplikowania. Współpracujemy z lokalnymi pracodawcami, instytucjami oraz agencjami zatrudnienia przy organizacji różnych przedsięwzięć, takich jak Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Staramy się zachować więź studentów z uczelnią, mimo nauki zdalnej, poprzez organizację tematycznych konkursów w mediach społecznościowych. Taki kontakt jest bardzo ważny, zwłaszcza gdy ograniczone są wszelkie aktywności, spotkania, zarówno prywatne, jak i zawodowe. Liczymy, że niedługo wróci „normalność”. Brak kontaktu pracowników ze studentami i odwrotnie jest dotkliwy. Czekamy na to, aby tak po prostu spotkać się twarzą w twarz i wymienić energią oraz umiejętnościami.

 


 

Biuro Karier
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Karier Wydziału Zarządzania UW wspiera studentów Wydziału Zarządzania UW w efektywnym wejściu na rynek pracy. W wyniku pandemii wszystkie nasze dotychczasowe działania zostały przeniesione do internetu. Zdalnie odbywają się konsultacje dokumentów aplikacyjnych, a także doradztwo zawodowe. Tradycyjne szkolenia i warsztaty zastąpiły webinary i spotkania online realizowane przez platformę ZOOM / MS Teams. Firmy współpracujące z Biurem Karier WZ UW organizują wirtualne spotkania dla studentów, podczas których prezentują możliwości rozwoju zawodowego w ich strukturach. Na Wydziale Zarządzania UW formuła wirtualnych warsztatów, szkoleń i spotkań została bardzo dobrze przyjęta przez naszych studentów. Bardzo chętnie korzystają z usług Biura Karier WZ UW w tej formie.

Nowością w czasie pandemii są oferty praktyk, staży i pracy online, o które często pytają nasi studenci, a coraz więcej firm właśnie takie proponuje.

 


 

Biuro Karier
Uniwersytet Łódzki

Pandemia dotknęła nas w sposób oczywisty – nie możemy organizować żadnych stacjonarnych aktywności, takich jak targi pracy czy bezpośrednie spotkania z pracodawcami, brakuje również kontaktu ze studentami, którzy licznie odwiedzali nas na szkoleniach i zajęciach. Niemniej uświadomiliśmy sobie, że kontakt za pośrednictwem internetu może przynieść wiele korzyści. Cieszymy się z dużego zainteresowania i frekwencji na szkoleniach, zwiększyła się również liczba osób korzystających z doradztwa zawodowego oraz coachingu – wielu klientów Biura woli taką pośrednią formę kontaktu z doradcą lub po prostu nie traci czasu na dojazd. Zajęcia zdalne umożliwiły nam również częstsze „wdzwanianie się” w wykłady czy ćwiczenia, dzięki czemu z naszą ofertą dotarliśmy do rekordowej liczby studentów. Mniejszym powodzeniem cieszą się programy stażowe. Cały czas uczymy się efektywnie funkcjonować w pandemicznej rzeczywistości i dostosowywać naszą ofertę do zaistniałych okoliczności. Wiemy już, że niektóre rozwiązania powstałe teraz z konieczności zostaną z nami na dłużej i pozwolą nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby studentów.

 


 

Biuro Karier
Uniwersytet Gdański

W czasie pandemii Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego nie zaprzestało wspierania studentów we wchodzeniu na rynek pracy. Tak, jak to miało miejsce przed sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, służymy naszym studentom pomocą zarówno poprzez indywidualne doradztwo zawodowe, jak i coaching, spotkania z pracodawcami, szkolenia i warsztaty. Gromadzimy i udostępniamy oferty pracy, praktyk i staży, a także informacje o przedsięwzięciach przydatnych do rozwoju zawodowego. Nasi studenci mogą także sprawdzić np. swoje kompetencje miękkie w teście, którym dysponujemy. Wszystkie te działania odbywają się w formule online, bez konieczności przychodzenia do naszego biura.

 

Nasza uczelnia zapewniła studentom odpowiednie narzędzia informatyczne, które mogą wykorzystywać do kontaktu z nami. Ponadto, zamiast tradycyjnych targów pracy, proponujemy studentom UG udział w Tygodniu Kariery w formule online.

 


 

Biuro Karier
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biuro Karier ZUT prowadzi swoją działalność w czasie pandemii online, jak większość innych tego typu jednostek na uczelniach. Zmienił się przez to charakter naszej pracy – z powodu obostrzeń nie ma kontaktu i rozmów na żywo. Nadal pomagamy w redagowaniu i opracowaniu dobrego CV i listu motywacyjnego, poszukujemy staży i praktyk dla studentów, mamy kontakt z opiekunami praktyk na wydziałach Uczelni. Nastąpiła zmiana organizacji szkoleń dla studentów – z grupowych spotkań przeszliśmy na webinary online, które jednak szybko przyjęły się wśród uczestników. Mamy spotkania z pracodawcami, promujące firmę i jej ofertę dla studentów, ściśle współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, podejmując wspólne przedsięwzięcia i promując je w sieci. Stawiamy na osobisty rozwój, wiarę we własne możliwości, uczymy studentów, jak walczyć ze stresem. Pomimo pandemii i zmiany warunków naszego życia, studenci i absolwenci ZUT są poszukiwani na rynku pracy i nie spadła ilość ofert pracy i staży kierowanych do naszego Biura Karier.

 


 

Biuro Karier
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biuro Karier UAM uruchomiło platformę JobTeaser, ułatwiającą studentom poszukiwanie pracy i praktyk, a pracodawcom ich szybkie zamieszczanie oraz prezentowanie programów i projektów realizowanych dla studentów i absolwentów. Platforma łączy ponad 700 biur karier w Europie i wielu pracodawców – studenci mają zatem dostęp znacznie większy niż do wydarzeń, ofert pracy, w tym zdalnej, i profili pracodawców. Platforma umożliwia organizację wydarzeń online (webinarów, spotkań indywidualnych, targów pracy). JobTeaser ma także opcję newslettera, czytelnie z aktualnymi tematami dotyczącymi rekrutacji i kariery, jak również dedykowaną studentom aplikację na urządzenia mobilne (żeby korzystać z platformy, wystarczy włączyć aplikację w telefonie). Możliwości platformy można zobaczyć na naszej stronie: https://biurokarier.amu.edu.pl/Panel-studenta-i-absolwenta/konto-studenta-rejestracja.

W roku 2021 organizujemy już drugi tydzień rozwojowy, podczas którego zapraszamy pracodawców do prowadzenia webinarów o tematyce związanej z karierą, rekrutacją i rozwojem. Kolejny tydzień rozwojowy już w maju, z jego programem można zapoznać się na stronie: https://biurokarieruam.jobteaser.com/pl/events/100137-rozwin-sie-na-wiosne-z-biurem-karier-uam.

Doradcy zawodowi uzyskali certyfikację do prowadzenia badań online FRIS®, dzięki Poznaniu Stylu Myślenia i Działania wspieramy studentów w budowaniu planu na karierę zawodową.

Jesteśmy, działamy, wspieramy! Prowadzimy wirtualne Biuro Karier w okresie pandemii. Planujemy już wydarzenia outdoorowe, gdy będzie możliwość do spotkań na wolnym powietrzu, a potem szkolenia i spotkania stacjonarne. Wiemy już jednak, że dobre rozwiązania z obszaru nowych technologii i wirtualnej komunikacji pozostaną z nimi także po okresie pandemii, bo studenci chętnie z nich korzystają.

Prowadzimy także profile w mediach społecznościowych, dostarczając studentom aktualnych informacji: www.facebook.com/biuro.karier.uam i www.instagram.com/biurokarieruam.

 


 

Centrum Karier
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Biura Karier starają się dostosować do nowej rzeczywistości i świadczą swoje usługi głównie w sieci. Nie jest to rozwiązanie optymalne, bowiem nawet najlepszy komunikator internetowy nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz ze studentem czy absolwentem. Dlatego też w wyjątkowych sytuacjach, jak np. pomoc psychologiczna, umożliwiamy osobistą wizytę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zaś wszelkie pomniejsze sprawy administracyjne staramy się „załatwiać” przez internet.

Pod koniec ubiegłego roku przeprowadziliśmy, jako Centrum Karier, badanie ankietowe wśród współpracujących pracodawców, aby dowiedzieć się, w jakiej kondycji znajdują się firmy i jakie mają plany,
np. w kontekście organizacji praktyk. Okazało się, że zapotrzebowanie na nowych pracowników jest duże,
firmy mimo wszystko rekrutują kolejnych pracowników, dlatego też postanowiliśmy przenieść do sieci Targi Pracy AGH, które w formie wirtualnej odbyły się w dniach 15–16 marca.

 


 

Biuro Karier
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biuro Karier realizuje swoje zadania w systemie hybrydowym. Tradycyjnie organizowane do tej pory eventy, warsztaty, szkolenia przeprowadzane są wirtualnie, co nie cieszy się taką popularnością, jak imprezy stacjonarne. Studenci mniej chętnie zapisują się na e-wydarzenia, a nawet po dokonaniu zapisu często w nich nie uczestniczą. Stwarza to dużo zamieszania i kłopotu dla prowadzących takie zajęcia.

Konsultacje w zakresie sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, a także przygotowania do rozmów rekrutacyjnych, przeprowadzane są droga mailową, a czasami bezpośrednio w biurze z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Regularnie uzupełniany jest internetowy serwis i fanpage Biura Karier, publikujemy aktualności oraz oferty pracy, praktyk i staży. Zdalnie realizowany jest projekt dla „Sukces z natury”, wspierający studentki i studentów w efektywnym wejściu na rynek pracy.

 


 

Akademickie Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

W odpowiedzi na zmiany na rynku pracy oraz konieczność przejścia w dużej mierze na tryb nauki i pracy zdalnej, Biuro Karier GWSH podjęło szereg działań mających na celu wsparcie rozwoju zawodowego studentów w tym trudnym czasie. Studenci m.in. mają możliwość konsultacji swoich dokumentów aplikacyjnych online, mogą zgłosić się do nas z prośbą o pomoc w znalezieniu atrakcyjnych ofert pracy czy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia, znalezienie atrakcyjnego miejsca do odbycia praktyki zawodowej stało się trudniejsze. Pomagamy studentom w dotarciu do praktykodawców otwartych na organizację praktyki zdalnej lub stacjonarnej, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zacieśniamy również współpracę z organizacjami działającymi w regionie w obszarze gospodarczym i społecznym, aby móc oferować studentom tematyczne spotkania i szkolenia z profesjonalistami oraz konsultacje online z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy. Od października 2020 r. Biuro Karier GWSH koordynuje również innowacyjny projekt o nazwie „Certyfikat Kompetencji w GWSH”, w ramach którego studenci mogą realizować w semestrze dodatkowy przedmiot, wykraczający poza program studiów, a poszerzający ich kompetencje. Zaliczenie przedmiotu jest ujmowane w suplemencie do dyplomu.

 


 

Biuro Karier
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w okresie pracy i nauki zdalnej prowadzi aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju zawodowego studentów. Pracownicy Biura są w stałym kontakcie mailowym ze studentami, przesyłając pojawiające się oferty pracy. Poza tym jest prowadzony facebookowy profil WSE, na którym publikowane są ciekawe webinary.

Studenci mają mogą uczestniczyć w webinarach, miedzy innymi z zakresu technik komunikacji oraz kreowania własnego wizerunku. Informacja o tych wydarzeniach zamieszczana jest na Facebooku. Brakuje jednak żywego kontaktu naszych studentów z Biurem Karier i jest to niewątpliwe utrudnienie w pośrednictwie pracy oraz wspieraniu aktywizacji zawodowej studentów.

 


 

Akademickie Biuro Karier
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

W dobie pandemii Akademickie Biuro Karier PJATK aktywnie nawiązuje i podtrzymuje kontakt ze swoimi studentami oraz pracodawcami. Kontakt online solidnie wpisał się w standardy naszej pracy. Studentom – osobom, które znaczną część swojego czasu poświęcają na życie w sieci – współpraca przy użyciu takich narzędzi jak MS Teams czy zwykły e-mail wyjątkowo przypadła do gustu.

Możliwość pracy zdalnej dała studentom odczucie dużo większego komfortu podczas rozmowy, ponieważ znacznie zminimalizowany jest element stresu. Komunikacja internetowa pozwoliła nam na bieżąco omawiać problemy studentów, analizować ich dokumenty aplikacyjne, wspierać w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy, a także przygotowywać do rozmów kwalifikacyjnych.

Obszar, który stracił przez pracę zdalną, związany jest z integracją społeczną. Szczególnie w zakresie warsztatów grupowych, które realizowane przez internet nie dają szansy studentom na takie same doświadczenia, jak przy tradycyjnej formie. Tu integracja pomiędzy studentami a doradcami zawodowymi jest bardzo ważna, natomiast forma zdalna zmniejsza atrakcyjność tych zajęć.

 


 

Biuro Karier
Politechnika Gdańska

Nasze biuro zmieniło tylko formę spotkań ze stacjonarnych na zdalne. Cały czas wspieramy studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy poprzez konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, bądź doradcą ds. przedsiębiorczości. Organizujemy spotkania z pracodawcami z różnych branż, podczas których studenci mogą poznać zakres działalności firmy, oferty pracy, praktyk oraz staży, a także mają sposobność zadania pytań przedstawicielom firmy. Ponadto na naszej platformie kariery Career Center, dedykowanej studentom i absolwentom, na bieżąco aktualizujemy zakładkę „Baza Wiedzy”, w której znajdują się aktualności z rynku pracy oraz możliwości wejścia na ten rynek.

Okres pandemii, a co za tym idzie, okres pracy i nauki zdalnej, to inny, można powiedzieć nowy sposób naszej działalności, ale mając na względzie potrzeby naszych studentów i absolwentów, staramy się wychodzić naprzeciw wszelkim możliwościom i nieustannie wspierać ich w rozwoju kariery zawodowej.

 


 

Biuro Karier
Politechnika Krakowska

Studentki i studenci rozpoczynający karierę zawodową w okresie pandemii, stają w obliczu wielu wyzwań. Dostosowaliśmy działania naszego biura, żeby zapewnić efektywne wsparcie w tym procesie. Zamiast tradycyjnego „networkingu” z pracodawcami, zorganizowaliśmy wirtualne targi pracy. Działania szkoleniowe również przenieśliśmy do przestrzeni online, uwzględniając w programach warsztatów specyfikę zdalnych procesów rekrutacyjnych. Studenci mogą skorzystać z symulacji rozmów kwalifikacyjnych, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę trudny rynek pracy i mniejszą możliwość sprawdzenia się w rozmowie z pracodawcą.
Obserwujemy, że osoby szukające pierwszej pracy, odczuwają silny stres i frustrację, gdy pomimo wysyłania wielu CV nie otrzymują żadnego odzewu ze strony firm. Pomagamy w taki sposób dopracować dokumenty aplikacyjne, żeby nie „przepadły” w bazach ATS pracodawców i zostały przeczytane przez rekruterów. Oferujemy także wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z lękiem przed udziałem w procesie rekrutacji – jest ono szczególnie istotne w czasie izolacji społecznej.

 


 

Biuro Karier, Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ogłoszenie decyzji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce spowodowało, iż natychmiast nasze Biuro przeniosło swoje aktywności do sieci. Zaplanowane szkolenia czy Targi Pracy, które miały odbyć się w formie stacjonarnej, zrealizowaliśmy online. Nie chcieliśmy rezygnować z żadnej z prowadzonych przez nas form wsparcia studentów w zakresie rozwoju zawodowego, budowania ścieżki kariery, poznawania rynku pracy. Co więcej, obserwując ogromne zainteresowanie studentów naszymi propozycjami, zaproponowaliśmy również nowe formy zajęć. Oprócz wspomnianych szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli współpracujących z nami firm i Wirtualnych Targów Pracy odbywały się także zajęcia mentoringowe, szkolenia branżowe i panele dyskusyjne prowadzone przez absolwentów naszego Uniwersytetu. Nowością był cykl spotkań Lato z Absolwentami (czerwiec–lipiec). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z coachem kariery i doradcą zawodowym. Obecnie kontynuujemy realizację wszystkich działań, niebawem poinformujemy o nowych propozycjach. Zapraszamy studentów UJ do odwiedzania naszej strony www.biurokarier.uj.edu.pl.

 


 

Biuro Karier
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Pomimo pandemii, która znacząco wpłynęła na funkcjonowanie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, której Biuro Karier jest częścią, doradcy zawodowi zatrudnieni w Uczelni dokładają wielu starań, by studentom i absolwentom ułatwić wejście na rynek pracy. Przede wszystkim prowadzone są indywidualne konsultacje przez platformę MS Teams, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie telefonicznej. Oferta Biura Karier obejmuje warsztaty w formule online, udoskonalające umiejętności ważne na rynku pracy (np. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, zarządzanie czasem, sztukę autoprezentacji, radzenie sobie ze stresem). Na stronie internetowej bk.puss.pil.pl udostępniane są aktualne oferty pracy. Istotnym środkiem komunikacji z klientami Biura Karier są portale społecznościowe, na których zamieszczamy zapowiedzi najciekawszych wydarzeń na rynku szkoleniowym i edukacyjnym oraz materiały poradnikowe. Ważnym elementem umożliwiającym realizację misji Biura Karier jest projekt „Inkubator Kompetencji”, realizowany z funduszy unijnych, w ramach którego zespół doradców i ekspertów prowadzi spotkania dla studentów, które są realnym wsparciem w zdobywaniu praktycznej wiedzy z zakresu predyspozycji do pracy, słabych i mocnych stron, a także informacji o perspektywach rozwoju zawodowego.

 


 

Biuro Karier
Uniwersytet SWPS

Szybciej i wygodniej!

Przenieśliśmy wszystkie formy wsparcia oferowane przez Biuro Karier Uniwersytetu SWPS na formę online: konsultacje zawodowe, warsztaty rozwijające kompetencje istotne na rynku pracy, przedsiębiorczość, mentoring, sesje Development Centre, Targi Pracy i warsztaty z pracodawcami.

Oszczędzamy czas potrzebny na dotarcie na miejsce spotkania, a studenci mają informacje o nich w swoich kalendarzach. Dzięki wideospotkaniom konsultacje są dostępne w dowolnym czasie dla studentów bez względu na tryb studiów i miejsce zamieszkania.

Elastyczniej!

Pozyskujemy oferty praktyk i pracy zdalnej, ale w wielu obszarach wciąż wiele stanowisk dostępnych jest tylko offline. Uruchomiliśmy portal gamifikacyjny Tajemnicapieczeci.pl, na którym studenci rozwijają kompetencje przyszłości i zdobywają nagrody.

Z uważnością na samopoczucie i sytuację studentów!

We współpracy z innymi jednostkami koordynujemy program wsparcia studentów, którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

 


 

Biuro Karier
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca i nauka zdalna zaskoczyły chyba wszystkich, również nas. Po początkowym zastoju, można powiedzieć, że wszystko ruszyło pełną parą. Oczywiście Biuro Karier Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pracuje głównie zdalnie dla studentów i absolwentów, ale w żadnym wypadku nie stanowi to przeszkody do realizacji różnych działań mających na celu wspieranie studentów na ich ścieżce kariery zawodowej. Jakie działania mamy na myśli? Są to konsultacje z doradcą zawodowym, testy osobowościowe, spotkania z pracodawcami online, targi pracy i kariery online, warsztaty itp. Dodatkowo ostatnimi czasy zauważyliśmy zwiększenie różnych inicjatyw dla studentów, tj. programów, konkursów, wydarzeń, webinariów, które w dobie edukacji zdalnej są nie tylko łatwo dostępne, ale przede wszystkim darmowe. Promujemy je zatem wśród naszych studentów i absolwentów na kanałach społecznościowych i stronach www. Wydaje nam się, że obecnie, jak nigdy przedtem, dostęp do edukacji i pojawiających się ofert pracodawców nie bardzo łatwy. Oczywiście nie zastąpi to kontaktu człowieka „twarzą w twarz”, ale cele, które Biuro Karier stawia przed sobą, mogą być w pełni realizowane.

 


 

Biuro Karier
Uniwersytet Rzeszowski

Sekcja Biura Karier podczas pandemii skierowała do studentów
następujące działania:

  • Konsultacje online z doradcą zawodowym.
  • Szkolenia prowadzone przez doradców zawodowych na temat odnalezienia się na rynku pracy oraz radzenia sobie ze stresem w dobie pandemii.
  • Szkolenia z umiejętności miękkich i przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe oraz diagnoza kompetencji w ramach projektu Paszport Kariery.
  • Organizowanie szkoleń oraz spotkań z pracodawcami online.
  • Organizowanie spotkań informacyjnych ze specjalistami z ZUS i US oraz Punktem Informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego.
  • Udostępnianie ciekawych wydarzeń online.
  • Udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży realizowanych zdalnie.
  • Pomoc w organizacji praktyk ponadprogramowych realizowanych zdalnie.
  • Doradztwo grupowe oraz organizowanie spotkań dla maturzystów mających na celu promocję naszej Uczelni oraz wybór właściwego kierunku studiów.

 


 

Biuro Karier
Uniwersytet w Białymstoku

Biuro Karier UwB nieustannie prowadzi swoje działania, jeśli chodzi o rozwój zawodowy naszych studentów i absolwentów. Doradztwo zawodowe indywidualne odbywa się mailowo, telefonicznie, na platformach wideo lub osobiście, jeśli studentowi na tym zależy. Organizujemy też warsztaty umiejętności społecznych online. W roku 2020 odbyły się również targi pracy online. Tak więc wszystkie nasze działania zostały zachowane, tyle że w nieco zmienionej formie. Pośrednictwo pracy odbywa się tak jak do tej pory, ilość ofert pracy jednak zmniejszyła się.

 


 

Biuro Karier
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zajmuje się przygotowaniem i wsparciem studentów oraz absolwentów w procesie planowania i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej. Kształtuje umiejętności w zakresie niezbędnych kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Obszarem działania Biura Karier jest również informacja i orientacja zawodowa na temat tendencji rynkowych w zawodach medycznych. Naszym celem jest udzielanie informacji o obecnych wymaganiach i potrzebach potencjalnych pracodawców (także poprzez prowadzone badania) oraz przekazanie ich studentom i absolwentom naszej Uczelni. Biuro nieodpłatnie świadczy pomoc przy wyborze drogi zawodowej, prowadzi poradnictwo zawodowe, kompetencyjne, coaching, organizuje warsztaty w zakresie rozwijania kompetencji miękkich. Gromadzi oferty pracy, organizuje spotkania z pracodawcami oraz umożliwia kontakt ze specjalistami, organizując „Spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy”. Współpracuje także ze szkołami, umożliwiając im korzystanie z usług doradztwa zawodowego grupowego i indywidulanego, udział w wykładach gościnnych i wykładach otwartych, zajęciach prowadzonych przez studentów w ramach działalności kół naukowych, dniach otwartych Uczelni, wydarzeniach i imprezach oraz wizytach na Uczelni w zorganizowanych grupach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w sytuacji pandemicznej wszystkie wymienione powyżej formy współpracy przenieśliśmy do rzeczywistości online, wykorzystując narzędzia komunikacji: telefon, Skype, Zoom, MS Teams. Organizujemy webinaria uwzględniające obecne potrzeby studentów zarówno w obszarze kompetencji miękkich, jak i treści merytorycznie związanych z kierunkiem studiów w formie indywidualnej oraz grupowej. Cykliczne wydarzenie „Spotkania z medycznym rynkiem pracy” przenieśliśmy do sieci, przedstawiając studentom i absolwentom niezwykle interesujący wachlarz warsztatów, spotkań, wykładów online. Czuwając nad jakością naszych zajęć i stale monitorując potrzeby studentów, każde wydarzenie podlega ewaluacji, a dzięki wypełnionym przez studentów ankietom online możemy doskonalić swoja ofertę, uwzględniając faktyczne potrzeby beneficjentów naszych usług. Studenci mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, dzięki dostępności naszych psychologów i coachów. Cieszy nas otwartość studentów na rzeczywistość online, ich zaangażowanie i wciąż niegasnące chęci rozwoju i współpracy z Biurem Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.