Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Koszty studiowania coraz wyższe

Według tegorocznych prognoz Związku Banków Polskich przeciętne miesięczne wydatki studenta uczącego się w dużym akademickim mieście przekroczą kwotę 2100 zł  – od 2016 r. wzrosły one o ponad 500 zł. Połowa młodych Polaków deklaruje zarobki nie większe niż 2000 złotych, a w ciągu 10 lat chciałaby zarabiać ponad 10 tys. zł na rękę. Jednocześnie 57% z nich ocenia swoją wiedzę o finansach jako „raczej małą” lub „bardzo małą”, a co czwarty student deklaruje, że w skali miesiąca nie oszczędza ani złotówki.

Początek studiów to dla większości studentów również początek doroślejszego zarządzania swoimi finansami. Podstawowym narzędziem do dokonywania tych operacji jest konto bankowe, które, jak wynika z badań Związku Banków Polskich, posiada już wielu maturzystów. Blisko bowiem połowa ankietowanych bankowców (46%) wskazuje, że młodzi Polacy zakładają pierwsze konto bankowe jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności.

Bankowość elektroniczna

Oprócz konta bankowego polscy studenci chętnie korzystają z bankowości elektronicznej. Jak wynika z danych Warszawskiego Instytutu Bankowości przytoczonych w raporcie, 75% studentów w Polsce co najmniej raz w tygodniu korzysta z usług bankowych za pomocą aplikacji mobilnej. Równie chętnie korzystają ze sklepów online. Potwierdzają to też wyniki badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich, według których aż 69% osób w wieku 19–25 lat robi zakupy za pośrednictwem internetu.

 

 

Zarobki studentów

Autorzy Raportu ZBP przywołują także analizy Polskiej Rady Biznesu, według której blisko 30% osób w wieku 18–30 lat deklaruje zarobki na poziomie 1001–2000 zł netto. W perspektywie roku ok. 46% chciałoby zarabiać między 2000 a 4000 zł netto, ale największe zróżnicowanie występuje w perspektywie 10 lat. Najliczniejsza grupa badanych (ok. 28%) deklaruje w tym czasie chęć zarobku na poziomie powyżej 10 000 zł. Drugą największą grupą (nieco ponad 16%) są studenci chcący zarabiać 5000–6000 zł netto. Mimo że blisko 25% studentów deklaruje, że nie oszczędza, to jednak zdaniem 86% bankowców ankietowanych przez ZBP w okresie minionych 12 miesięcy wzrosło zainteresowanie osób w wieku 19–25 lat produktami oszczędnościowymi. Sama wysokość odłożonych środków jest już zróżnicowana. Według danych Spot Data i Providenta zawartych w raporcie połowa ankietowanych w wieku 15–24 lat deklaruje, że zgromadzone przez nich oszczędności nie przekraczają 2000 zł. Większymi środkami (3000–5000 zł) dysponuje 13% badanych. Stosunkowo wysoki odsetek pytanych wskazał, że wartość odłożonych przez nich pieniędzy przekracza 10 000 zł (7%), a kolejne 6% nawet więcej niż 20 000 zł.

Młodzi żyją na kredyt?

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, młodzi Polacy nie unikają również zaciągania zobowiązań finansowych. Według danych przedstawionych w Raporcie „Portfel Studenta”, co piąta osoba (21%) w wieku od 18 do 24 lat posiada kredyt. Łącznie grupa 615 073 młodych kredytobiorców posiada ponad 1,11 mln sztuk kredytów. Zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem zobowiązania młodych Polaków są kredyty konsumpcyjne (ponad 65,5% ogółu kredytów) – na które składają się kredyty gotówkowe (40,7%) i kredyty ratalne (24,8%), zaciągane np. na zakup smartfona. Całkowita kwota zaciągniętych kredytów, które są spłacane to ponad 10,5 mld zł, z czego kwota pozostająca do spłaty to 8,61 mld zł.
Zróżnicowane podejście młodych Polaków do oszczędzania czy zaciągania zobowiązań to nie tylko efekt młodzieńczej beztroski, ale przede wszystkim wciąż niewystarczającego poziomu wiedzy z zakresu szeroko rozumianych finansów. Ponad połowa ankietowanych (57%) w wieku 18–34 lat ocenia swoją wiedzę o finansach jako „raczej małą” lub „bardzo małą”. Pozytywnie, jako „raczej dużą” lub „bardzo dużą” wiedzę ocenia zaledwie 5% badanych w tej grupie wiekowej. Młodzi Polacy najsłabiej oceniają swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa (64%). W dalszej kolejności krytycznie spoglądają na poziom wiedzy o kredytach i pożyczkach (52%). Bardzo niepokojącym sygnałem jest, że aż 55% ankietowanym w wieku 18–34 lat zdarza się podpisać umowę finansową, nawet jeśli mimo dokładnego przeczytania nie wszystkie zapisy rozumieją.

Autor: Michał Polak