Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Profil pracodawcy

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

adres:
Wielicka 28, Kraków, kza@kza.com.pl
strona www: www.kza.com.pl
telefon: (012) 255 11 01

» zobacz oferty pracy tej firmy «

Kim jesteśmy

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej realizacji projektów montażu i przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na liniach kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. – mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem w obszarze realizacji projektów kolejowych. Firma podjęła się licznych, zakończonych sukcesem, zadań z obrębu: przebudowy i montażu urządzeń kolejowych, infrastruktury kolejowej, modernizacji linii kolejowych oraz sterowania ruchem kolejowym. Zrealizowane zlecenia cieszą się niesłabnącym uznaniem wśród klientów, ze względu na wysoką jakość, profesjonalizm oraz zaangażowanie, z jakim firma podchodzi do każdego wykonywanego zadania. Bezpieczeństwo wykonanych usług zawsze pozostaje rzeczą nadrzędną.

KZA S.A. objęło swoją profesjonalną opieką szereg skomplikowanych inwestycji budowlano – montażowych. Firma jest nagradzana i doceniana: może pochwalić się między innymi nagrodą „Euromarka”, przyznaną przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Minister Gospodarki i Pracy w roku 2005 przyznał KZA S.A. tytuł „Europrodukt” w kategorii „Eurousługa” za usługi budowlano – montażowe w zakresie systemów automatyki sterowania ruchem kolejowym. W tym samym roku, wykonana z udziałem KZA S.A.  „Modernizacja linii kolejowej E-20 odcinek Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Siedlce. Sygnalizacja wraz ze zdalnym sterowaniem, w tym zabudowa SSP.” uzyskała nagrodę II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2004”, organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy udziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. zostały także nagrodzone tytułem „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”. Program „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY” od wielu lat wyróżnia firmy kierujące się wysokimi standardami etycznymi, odnoszące przy tym sukcesy gospodarcze. Potwierdza tezę, że bycie „Fair Play” wobec pracowników, kontrahentów, jak również coraz wyższa społeczna odpowiedzialność biznesu idą w parze z sukcesem przedsiębiorstwa.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. to firma szczególnie dbająca o jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów i usług. Wysokie standardy oferowanych elementów i usług – m.in. sterowanie ruchem kolejowym – zostały potwierdzone przyznaniem certyfikatu ISO serii 9001:2000.

Programy rozwojowe

Proces rekrutacyjny

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. to firma solidna i nowoczesna. Kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Dba o swoich pracowników i daje im wiele możliwości rozwoju. Dzięki temu masz szansę na pracę w miłej atmosferze, która da Ci możliwość zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń.

W związku z nieustannym rozwojem firmy, został uruchomiony we współpracy z Technikum Komunikacyjnym w Krakowie program zatrudnienia najwybitniejszych absolwentów. W ramach programu organizowane są spotkania z uczniami, wizyty na obiektach kolejowych wyposażonych w nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym. Dzięki spotkaniom uczniowie mają okazję zapoznać się ze stosowanymi obecnie systemami srk, uzyskać informację na temat działalności firmy oraz planach zatrudnienia w najbliższym okresie.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. to firma otwarta przede wszystkim na ludzi z wykształceniem technicznym, głównie w branży sterowanie ruchem kolejowym.

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje aplikacje, zawierające CV i list motywacyjny na adres:

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.
ul. Wielicka 28
30-552 Kraków
kza@kza.com.pl

Oferty pracodawców