Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Które uczelnie będą dofinansowane?

27 najwyżej ocenionych wniosków zostanie zrealizowanych w ramach konkursu "kierunków zamawianych". Program ma przyczynić się do zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Za studiowanie na tych kierunkach państwo dopłaci najlepszym po tysiąc złotych miesięcznie.

W tej edycji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwiększyło pulę środków trzykrotnie – do 200 mln zł. Jak wyjaśnia MNiSW, ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem wśród uczelni – wpłynęło niemal 170 projektów – minister Barbara Kudrycka podejmie starania o zwiększenie puli budżetu. Dzięki temu jeszcze w tej edycji kolejne uczelnie z listy mogłyby otrzymać dofinansowanie.

Spośród zgłoszonych i ocenionych wniosków, 59 otrzymało ocenę pozytywną, 101 negatywną, natomiast 3 wnioski skierowano do ponownej oceny formalnej.

Na pierwszym miejscu listy rankingowej uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zostanie dofinansowany kwotą ponad 14 mln złotych. Będzie mógł zwiększyć liczbę absolwentów matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Wśród dofinansowanych kierunków znalazły się m.in.: chemia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim; ochrona środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej; budownictwo na Politechnice Łódzkiej; fizyka na Uniwersytecie Warszawskim.

Inne dofinansowane uczelnie to: Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Podlaska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Program pilotażowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” w roku akademickim 2008/2009 realizowało 46 uczelni wyższych.

Na kierunkach zamawianych rozpoczęło naukę ponad 2 tys. studentów. Połowa z nich otrzymała stypendia w wysokości 1 tys. zł.

W ramach programu uczelnie organizują dla studentów m.in.: kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów.

Źródło: INTERIA.PL/PAP