Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Łączymy pokolenia!

Trwa realizacja 25 projektów lokalnych opartych na współpracy dzieci i młodzieży z seniorami. „Łączymy pokolenia” to partnerski program Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Ze środków programu już po raz drugi zostały przyznane dotacje dla organizacji pozarządowych – pula przekazanych środków wyniosła 729 tys. zł. Realizacja 25 nagrodzonych projektów rozpoczęła się na jesieni 2006 r. i potrwa najpóźniej do końca września 2007 r.

Poprzez realizację tego programu chcemy promować sprawdzone metody angażowania ludzi młodych i starszych do wspólnych działań. Wspieramy realizację projektów, które sprzyjają wzajemnemu uczeniu się, wymianie doświadczeń, a także prowadzą do wypracowania innowacyjnych metod zaspokajania potrzeb obu grup wiekowych. W 2006 roku za obszar priorytetowy uznaliśmy rozwijanie wolontariatu osób starszych.

Więcej informacji na stronie programu: www.filantropia.org.pl/pokolenia. Informacji o programie udziela koordynator Beata Tokarz, email: beata.tokarz@filantropia.org.pl.