Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Legia Akademicka kontratakuje

„Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca do życia tradycje Legii Akademickiej.
Na mocy porozumienia zawartego z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego reaktywowana Legia realizować będzie proces szkolenia wojskowego studentów” – takie zdanie mogliście przeczytać w poprzednim wydaniu naszego magazynu.

Informowaliśmy wówczas o reaktywowaniu Legii Akademickiej. O ile współczesne założenia tej formacji, jej cele i sposoby funkcjonowania są bardzo jasne, o tyle jej historia pokryta jest grubą warstwą kurzu. A to oznacza jedno – pora odsłonić mroki dziejów!

Rankiem 11 listopada 1918 r. na murach warszawskich uczelni pojawiły się odezwy, które mobilizowały młodzież akademicką, wzywając żaków do włączenia się w szeregi Legionu Akademickiego. Młodzi ludzie z głową na karku licznie odpowiedzieli na wezwanie. Ze zgłaszających się studentów rozpoczęto formowanie plutonów i kompanii. Złożone z żaków oddziały pełniły służbę wartowniczą przy licznych obiektach, które w listopadzie 1918 roku warszawiacy odzyskiwali z rąk niemieckich. Gdy ten rodzaj służby dla kraju przestał być już konieczny, członkowie Legii Akademickiej rozpoczęli intensywne szkolenie bojowe. Po jego zakończeniu, 3 grudnia 1918 roku, Legia otrzymała numer ewidencyjny 36 Pułku Piechoty.

Legia Akademicka ma swój udział (…) w bitwie uznawanej za jedną z najważniejszych batalii w dziejach świata – Bitwie Warszawskiej, rozegranej na przedpolach stolicy w sierpniu 1920 roku.

Walka

Jednak z niepodległością jest jak z miłością – stale trzeba ją pielęgnować. Szczególnie, że u progu XX wieku nasz rejon świata nie należał do najspokojniejszych miejsc na ziemi. Swój wkład w walkę o wolną Polskę mieli również członkowie 36 Pułku Piechoty. Na początku stycznia 1919 roku otrzymali do wykonania zadanie bojowe i w tym celu skierowano ich na wschodnie rubieże odradzającej się ojczyzny. 4 stycznia żołnierze opuścili Warszawę, udając się w kierunku Rawy Ruskiej. Trzy dni później Legia Akademicka, jako część grupy wojsk generała Romera, brała już udział w działaniach zbrojnych. Jej żołnierze poznali zapach prochu. 8 stycznia, po zwycięskiej walce o Żółkiew, akademicy opanowali tę miejscowość, a dwa dni później pułk wkroczył do Lwowa. Z czasem jego żołnierze wzięli udział w bohaterskiej obronie tego pięknego, kresowego miasta. Kolejne miesiące 1919 roku to okres walk na terenie Małopolski Wschodniej. We wrześniu pułk wykonuje zadania bojowe w ramach operacji Wojska Polskiego związanej z odrzuceniem Armii Czerwonej za Dźwinę.

Legia Akademicka ma swój udział także w bitwie uznawanej za jedną z najważniejszych batalii w dziejach świata – Bitwie Warszawskiej, rozegranej na przedpolach stolicy w sierpniu 1920 roku. Pułk zajął wówczas pozycję we wsi Ossów, gdzie jego żołnierze ofiarnie walczyli w obronie sprawy polskiej, stając na straży świeżo odzyskanej niepodległości i ratując w ten sposób zachód Europy przed bolszewicką nawałą.

Wcześniej członkowie 36 Pułku brali udział w walkach powstrzymujących marsz Armii Czerwonej. W nocy z 2 na 3 czerwca pułk skutecznie kontratakuje z rejonu Duniłowicz, odnosząc zwycięstwo. Na pamiątkę tego bohaterskiego czynu dzień wiktorii (3 czerwca) został ustanowiony dniem święta pułku – stało się to w 1921 roku.

Zachęcamy do zaangażowania się w Legię Akademicką w myśl zasady: chcesz pokoju, szykuj się do wojny.

Legia Reaktywowana

Przyszedł sierpień 1939 roku. Koniec lata był czasem pobudzenia narodu do walki z wiszącym w powietrzu zagrożeniem. 23 sierpnia nastąpiła mobilizacja 36pp Legii Akademickiej pod dowództwem ppłk. dypl. Karola Ziemskiego. 27 sierpnia pułk wyjechał z Warszawy. Żołnierze tej formacji brali udział w kampanii wrześniowej, prowadząc walki obronne i osłonowe w ramach zadań wykonywanych przez wchodzącą w skład armii „Łódź” 28 Dywizję Piechoty. Szlak bojowy pułku wiedzie przez Wieluń, Łask, Pabianice, Brwinów k. Warszawy oraz Modlin, gdzie 29 września 1939 roku nastąpiła kapitulacja twierdzy i kres przedwojennej historii pułku.

Dramatyczny finał epopei Legii Akademickiej – jak i całej II RP – do dziś pozostaje bolesną raną. Jednak historia jest przydatna między innymi dlatego, że można wyciągać z niej wnioski. Dlatego pełni nadziei, że uczestnictwo w reaktywowanej Legii Akademickiej pozostanie dla Was tylko jednym z wielu doświadczeń burzliwych studenckich czasów, zachęcamy do zaangażowania się w ten projekt w myśl starożytnej zasady: jeśli pragniesz pokoju, szykuj się do wojny.

Mateusz Zardzewiały, dziennikarz TVP

Autor opierał się na monografii
36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej autorstwa A. Marynkina, K. Perkowskiego, Z. Radomyskiego.