Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Letnie staże w kulturze

Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania instytucji kultury? Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do Letniej Edycji programu „Staże w instytucjach kultury”.

Oferta staży skierowana jest do studentów III – V roku studiów magisterskich na kierunkach związanych z kulturą (np. historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia) oraz do studentów szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury. W ramach staży studenci będą wykonywać pracę nieodpłatnie, przez okres 4 do 8 tygodni w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury. Termin odbywania staży w Edycji Letniej obejmuje okres od 9 lipca do 28 września 2007. Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 do 25 czerwca 2007 r., natomiast rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach: 28 czerwca oraz 29 czerwca 2007 r. Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne warsztaty z zakresu zarządzania kulturą. Regulamin programu stażowego, warunki rekrutacji stażystów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://www.regiony.nck.pl/staze.php
Źródło: Regiony.nck.pl