Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Liczy się logistyka

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku uzyskała pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej i rozpoczęła rekrutacje na kierunek logistyka.

We wniosku o nowy kierunek studiów jednym z argumentów uczelni za jego uruchomieniem był fakt, że będzie to pierwszy i na razie jedyny taki kierunek kształcenia w województwie pomorskim. Uczelnia zdecydowała się na ten krok głównie ze względu na duże zainteresowanie firm, administracji państwowej i samorządowej oraz specyfikę rynku pracy. Przedsiębiorstwa pomorskie utrzymują bowiem rozległe kontakty gospodarcze z krajami Unii Europejskiej, głównie z partnerami z Niemiec. Danii, Holandii i Francji, a w województwie działa wiele przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Ponadto, w Gdańsku funkcjonują Międzynarodowe Targi Gdańskie. Wszystkie te dziedziny wymagają coraz lepszego przygotowania logistycznego realizowanych przedsięwzięć gospodarczych. Dlatego firmy i instytucje zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników przygotowanych do prowadzenia i organizowania różnych międzynarodowych przedsięwzięć i operacji.
Trzyletnie studia na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mają charakter zawodowy, co w połączeniu z odbywanymi praktykami pozwoli studentom już w trakcie studiów poznać wymagania rynku i pracodawców. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy licencjata. Program studiów został dostosowany do projektów standardów kształcenia na tym kierunku opracowanych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje on zajęcia z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości oraz zagadnień prawnych i kształcenia ogólnego (m.in. język obcy, filozofia, socjologia, etyka biznesu i ochrona własności intelektualnej). Program został również skonsultowany z wybitnymi wykładowcami i specjalistami z tej dziedziny. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 
Źródło: www.wsb.gda.pl
 
Interesują Cię kursy i szkolenia? Zobacz więcej >>