Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Ruszyła siódma edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kształcącego odpowiedzialnych społecznie menedżerów, przedsiębiorców, animatorów społecznych oraz liderów zmian.

 

LOB tworzy sieć organizacji studenckich i Ambasadorów CSR z całej Polski. W tym roku 25 Ambasadorów reprezentuje 22 uczelni z 15 miast. Ambasadorzy CSR monitorują lokalny rynek, promują ideę odpowiedzialnego biznesu w środowisku lokalnym i mediach, prowadzą warsztaty i prezentacje z zakresu dobrych praktyk biznesowych. Spotykają się z praktykami CSR, mają też szansę odbycia staży w firmach społecznie odpowiedzialnych.
LOB jest też inicjatorem lokalnych aktywności. W ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu można zdobyć dotację na projekty promujące społecznie odpowiedzialny biznes. Kolejna edycja programu rozpocznie się 1 lutego 2011 r. Wnioski mogą składać koła naukowe, organizacje studenckie i młodzieżowe. Więcej informacji o LOB można znaleźć na stronie www.lob.org.pl. Liga popularyzuje CSR również na Facebooku, na profilu fanów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.