Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

„Litwo ojczyzno moja….”

Każdy z nas zna ten cytat Adama Mickiewicza z „Pana Tadeusza”, ale kto tak naprawdę zna Litwę?- chyba nieliczni. Może warto to zmienić i w wakacje odwiedzić ten piękny kraj.

Stosunek do Polaków na Litwie jest życzliwy. Sporo Litwinów zna język polski. Kultura i dobry obyczaj wymaga, aby zapytać ewentualnie, czy dana osoba zna nasz ojczysty język. Nie należy bez pytania np. rozpoczynać rozmowy po polsku, aczkolwiek nasz język jest prawie powszechnie znany w regionie Wileńszczyzny, Druskiennik czy wschodniej Litwy. Wystarczy grzecznie zapytać, okazując szacunek dla odzyskanej z wielkim trudem niepodległości i biorąc pod uwagę ogromne znaczenie języka litewskiego dla państwowości, a momentalnie zyskamy sympatię otoczenia. Polska postrzegana jest przez młodych Litwinów jako okno na świat i kraj dużych możliwości, którego walka z komunizmem ułatwiła w dużym stopniu odzyskanie niepodległości przez nich samych. Biorąc zatem pod uwagę różnego rodzaju czynniki – stwierdzić należy, że Litwa jest krajem bardzo przyjaznym dla polskiego turysty, dość bezpiecznym i spokojnym. Turystyka rozwija się tu coraz szybciej, aczkolwiek stwierdzić należy, że kraj ten jest zdecydowanie niedoceniany przez Europejczyków, w tym Polaków jako doskonałe miejsce na wypoczynek i cel wycieczek.

Litwa oferuje nam wiele miejsc, które warto zobaczyć zaczynając od stolice tego państwa- Wilna, po przez Auksztocki Park Narodowy, Kowno i Mierzeje Kurońsą. A więc pakujcie plecaki i ruszajcie poznać kraj, który nie powinien być nam obcy.