Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Lubisz pomagać?

Rozpoczął się trzyletni Program na Rzecz Wolontariatu Hospicyjnego „Lubię pomagać”, realizowany przez Fundację Hospicyjną wraz z Fundacją PZU. Celem projektu jest utworzenie przy hospicjach aktywnych Centrów Wolontariatu oraz propagowanie idei wolontariatu.

Jeśli lubisz pomagać innym i chcesz zaangażować się w działalność wolontariacką, masz szansę zrobić to już teraz. W lipcu będą organizowane bezpłatne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego oraz kandydatów na koordynatorów z całej Polski. Jest to doskonała okazja dla zainteresowanych tego rodzaju pomocą na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Program jest skierowany do ludzi młodych, którym nie jest obojętne cierpienie drugiego człowieka. Na wrzesień z kolei zaplanowano spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla wszystkich przeszkolonych koordynatorów wolontariatu. Wtedy też zostaną wyznaczone dla koordynatorów zadania i omówione sposoby edukacji w ciągu roku poprzez e-learning oraz konsultacje on-line. To wszystko ma przygotować do współpracy w kampanii „Hospicjum to też Życie”.
Na kolejne miesiące zaplanowano tworzenie Centrów Wolontariatu przy hospicjach. Powstanie platforma informacyjna, której celem będzie merytoryczne wsparcie koordynatorów wolontariatu. Odbędzie się również rekrutacja kandydatów do wolontariatu w poszczególnych ośrodkach. Ponadto wydane zostaną podręczniki i skrypty dla koordynatorów wolontariatu hospicyjnego i dla wolontariuszy hospicyjnych.
Celami strategicznymi programu „Lubię pomagać” jest m.in. ukazanie możliwości samorealizacji młodzieży i osób dorosłych poprzez wolontariat oraz utworzenie profesjonalnych Centrów Wolontariatu przy hospicjach w całym kraju. Priorytetem jest także rozwój wolontariatu przy hospicjach i ośrodkach medycyny paliatywnej, czyli miejsc szybko uciekającego ostatniego okresu życia.
 
Źródło: www.hospicja.pl