Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Make a connection – przyłącz się!

Wolontariusze mogą składać wnioski w siódmej edycji programu Make a Connection – przyłącz się! prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz firmę Nokia. O dotacje mogą się ubiegać osoby w wieku od 16 do 22 lat, które mają pomysły na to, jak w pozytywny sposób zmienić lokalne społeczeństwo.

Przesłane wnioski zostaną ocenione, a wybrane grupy dostaną od 2.000 do 4.500 zł na realizację projektów w lokalnych społecznościach.
 
Dzięki programowi Make a Connection – przyłącz się! młodzi ludzie mogą zdobyć fundusze na realizację oryginalnych pomysłów. Oprócz tego, ta funkcjonująca dzięki Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz firmie Nokia inicjatywa, to dla młodych ludzi także świetna okazja aby nauczyć się podstaw przedsiębiorczości, tworzenia i wdrażania projektów.
 
Przed rozpoczęciem projektu, na szkoleniach początkowych, które w tym roku odbędą się w grudniu, wolontariusze nauczą się zarządzania projektem, planowania budżetu, zarządzania finansami, pracy zespołowej i działań public relations. Młodzi ludzie będą także uczestniczyli w szkoleniach końcowych, które odbędą się w czerwcu 2008 r. Takie przygotowanie da im większe szanse na odniesienie sukcesu podczas realizacji projektów, a także wzbogaci ich w doświadczenia, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.
 
Od 2001 roku wsparcie w ramach programu otrzymało 6 931 młodych ludzi przy realizacji 1919 projektów. Podczas ostatniej, szóstej edycji Make a Connection – przyłącz się! zrealizowano między innymi projekt „Gondolierzy z Jaśkowic”. Dzięki zaangażowanym w niego młodym ludziom na jezioro w Jaśkowicach Legnickich powróciły gondole. W Papowie Biskupim grupa młodych ludzi Papowskie Skrzaty utworzyła grupę cyrkową. W innych miejscowościach powstały lokalne teatry, pracownie plastyczne i muzyczne oraz obiekty sportowe. O tym, które projekty otrzymają dotacje w tej edycji MaC, dowiemy się w połowie stycznia 2008 r.
 
 
Zapraszamy na stronę www.makeaconnection.pl
 
W tym roku akcja odbędzie się pod patronatem stacji radiowej Radiostacja i telewizji VIVA Polska.
 
O programie
 
Globalna inicjatywa firmy Nokia oraz International Youth Foundation,  prowadzona w ponad 20 krajach na świecie, stwarza młodym ludziom możliwości do zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do aktywnego włączenia się w życie społeczne.

Programy, realizowane w poszczególnych krajach przez organizacje pozarządowe, są skoncentrowane na rozwoju wśród młodych ludzi podstawowych umiejętności życiowych takich, jak praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wiara we własne umiejętności, umiejętne stawianie celów.

Od 2000 roku, ponad 330 000 osób z 24 krajów uczestniczyło w programach realizowanych na rzecz lokalnych społeczności.

 
W Polsce program nosi nazwę Make a Connection – Przyłącz się!
 
Informacje o Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (PFDiM)
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w maju 1992 r. przy wsparciu International Youth Foundation. Celem jej działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Jest organizacją niedochodową, środki finansowe pochodzą z dotacji i darowizn instytucji oraz osób prywatnych.
W ciągu 14 lat działalności Fundacja objęła pomocą ponad 500 organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Dociera z pomocą finansową do najdalszych zakątków kraju. Od września 1992 r. do końca roku 2006 udzieliła 3 370 dotacji na łączną kwotę 33 438 797 zł. Każdego roku pomaga ponad 200 tys. dzieci i młodzieży.
Więcej informacji o PFDiM można znaleźć na stronie www.pcyf.org.pl.
 
Informacje o International Youth Foundation (IYF)
International Youth Foundation stawia sobie za cel wspieranie programów mających poprawić warunki życia i perspektywy stojące przed młodymi ludźmi w miejscu ich życia, nauki, pracy i zabawy. Od założenia w roku 1990 Fundacja współpracowała z setkami firm, innymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi, starając się wraz z nimi rozbudować już istniejące programy, dążąc do nawiązania długoterminowych strategicznych stosunków partnerskich. Obecnie IYF działa w blisko 60 państwach i terytoriach. Za sprawą Fundacji i jej partnerów ponad 26 milionów młodych ludzi zdobyło umiejętności, przeszło szkolenia i stanęło przed możliwościami o kluczowym znaczeniu dla ich przyszłości. Więcej informacji o IYF można znaleźć na stronie www.iyfnet.org.