Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Marketing miast – poszukiwany kierunek kształcenia

Od lat Kraków jest jednym z najsilniejszych w naszym kraju ośrodków zajmujących się marketingiem terytorialnym.

Kolejnym tego potwierdzeniem będą studia podyplomowe poświecone właśnie tej tematyce, które ruszyć mają w październiku br. w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Studia zostały objęte patronatem Związku Miast Polskich.

Program zajęć został tak pomyślanym, aby studenci mogli przejść przez cały proces budowy marki terytorialnej, poznając jej złożoność i specyfikę. Począwszy od analiz, badań, spojrzenia na obowiązujące trendy, poprzez segmentację rynku, pozycjonowanie marki, wskazanie jej najatrakcyjniejszych, wiarygodnych oraz konkurencyjnych wyróżników, aż po strategię komunikacji – kampanie reklamowe, Public Relations, promocję poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne itp. Nie zapomniano również o jakże ważnym w przypadku brandingu terytorialnego kontekście socjologicznym, społecznym, kulturowym – o relacjach i komunikacji z mieszkańcami, konsultacjach społecznych. Studia te dają solidne podstawy teoretyczne, jednak ich wyróżnikiem jest silne nastawienie na praktykę. Przeszło połowa zajęć odbędzie się w formie warsztatów, a na postawie wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas studiów słuchacze przygotują projekt marketingowy konkretnego miejsca.  
 
Adresatami studiów są osoby odpowiadające za promocję miast i województw, pracownicy lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, agencji rozwoju jednostek terytoriach, agencji reklamowych oraz PR świadczących swe usługi dla samorządów, zarządców oraz właścicieli atrakcji turystycznych, muzeów, parków itp. Kierunkiem tym powinni także zainteresować się absolwenci oraz studenci ostatnich lat studiów, którzy chcieliby związać swoje przyszłe życie zawodowe z promocją miejsc.
 
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się ze studentami m.in. Magdalena Florek, Mateusz Zmyślony, Adam Mikołajczyk, Tomasz Stemplewski, Tomasz Domański oraz Dominik Kaznowski.
 
Studia trwają dwa semestry, obejmują 200 godzin zajęć, warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie kampanii marketingowej wybranego miejsca
 

Rekrutacja trwa do końca września – ilość miejsc ograniczona!
Informacji udziela Centrum Studiów Podyplomowych,
e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel.: 012 683 24 60, 68, 77