Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Masz pomysł na firmę społeczną? Wygraj nagrody

Studenci uczelni wyższych regionu łódzkiego mogą wziąć udział w trwającym do 15 czerwca konkursie na biznes plan dla firmy społecznej.

Dla autorów najlepszych biznes planów czekają atrakcyjne nagrody, w tym notebook dla zwycięzcy.

Najważniejszy jest pomysł na biznes. Powinien on być nowatorski, dostosowany do potrzeb rynku i wyróżniający się na tle konkurencji. Odgórne założenie jest tylko jedno – pracownikami wymyślanych firm muszą być osoby długotrwale bezrobotne lub niepełnosprawne. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy spisać swój pomysł na biznes na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.wsparciespoleczne.pl i przesłać do 15 czerwca na adres: biuro@wsparciespoleczne.pl. Konkursowe biznes plany będzie oceniać komisja, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, środowisk akademickich i biznesu łódzkiego. Punkty będą przyznawane za innowacyjność pomysłu, wykazanie znajomości rynku i konkurentów wymyślonej przez uczestnika firmy oraz za zarys strategii przedsiębiorstwa i jego kampanii promocyjnej. Ogłoszenie nazwisk laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Kłosa. Odbędzie się ona 21 czerwca w łódzkiej Hali EXPO.

– Konkurs „Mam pomysł na firmę społeczną” ma na celu promowanie wśród studentów myślenia biznesowego oraz idei przedsiębiorczości społecznej – wyjaśnia Tomasz Musielski, prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, które jest organizatorem konkursu. – Za kilka lat to dzisiejsi studenci będą zakładać prawdziwe firmy. Dobrze żeby wiedzieli o istnieniu takiego typu przedsiębiorstwa, jakim jest firma społeczna.

Firma społeczna to przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, nie kierując się potrzebą osiągnięcia jak największego zysku dla właściciela. Wszelkie wypracowane nadwyżki trafiają w niej do pracowników lub są przekazywane na dalszą działalność. W firmie społecznej zatrudnienie znajdują osoby w trudnej sytuacji na otwartym rynku pracy – długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne.

Organizatorem konkursu „Mam pomysł na firmę społeczną” jest łódzkie Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Konkurs jest realizowany w ramach projektu Koalicja Łamania Oporów Społecznych KŁOS finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronami medialnymi konkursu są Polski Radio Łódź oraz portal Studentnews.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Buchcic
Tel. 042 679 15 23
Kom. 0 695 948 903
i.buchcic@telmagroup.pl