Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Matematyka na maturze obowiązkowa w 2010

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości od 2010 roku każdy maturzysta będzie zobowiązany do zdawania egzaminu z matematyki, a od 2008 roku nie będzie obowiązywać amnestia maturalna.

Na spotkaniu z rektorami uczelni wyższych, szef resortu edukacji zaprezentował założenia nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu maturalnego. Poprzednia nowelizacja tego rozporządzenia straci ważność po maturze w 2007 roku. Stanie się tak dlatego, iż zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, jest ona niezgodna z ustawą oświatową i konstytucją.

 
Źródło informacji: PAP