Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

"Media na rynku"

„Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów” to podręcznik akademicki z serii Edukacja Medialna.

To pierwszy na polskim rynku podręcznik przedstawiający usystematyzowaną wiedzę z zakresu ekonomiki mediów. Tadeusz Kowalski i Bohdan Jung, autorzy książki wyjaśniają, jak rynek i pieniądze funkcjonują we współczesnych środkach masowego przekazu i jak rozwój nowych technologii wpływa na rynek mediów.
Lektura podręcznika nie wymaga specjalistycznej wiedzy ekonomicznej, odbiorcami mogą być wszyscy którzy interesują się mediami, komunikowaniem społecznym, dziennikarstwem, filmem, marketingiem i reklamą, polityką i współczesnymi technologiami informacyjnymi.