Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Media studenckie będą aktywne na Narodowym Kongresie Nauki

Dzisiaj zaczyna się Narodowy Kongres Nauki, największe i najważniejsze wydarzenie w polskiej nauce i środowisku akademickim ostatnich dekad. We wtorek i środę, 19–20 września br., w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie spotka się prawie 3000 przedstawicieli środowiska akademickiego i zaproszonych gości reprezentujących gospodarkę, samorządy, świat polityki, instytucje samorządowe oraz studentów.

Wśród dziennikarzy relacjonujących Kongres znajdą się także przedstawiciele mediów akademickich z całego kraju. Po raz pierwszy w trakcie tak ważnego wydarzenie powstanie strefa prasowa dla dziennikarzy redakcji studenckich. Oprócz przygotowania relacji z Kongresu akredytowani dziennikarze będą mogli wziąć udział w specjalnym briefingu z Wicepremierem oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosławem Gowinem. Będzie to możliwe dzięki współpracy z Ogólnopolskim Forum Mediów Akademickich. OFMA od 2 lat integruje osoby zaangażowane w działalność medialną na polskich uczelniach i powstało z inicjatywy ogólnokrajowego Programu współpracy szkół wyższych i biznesu – „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. 

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty jaka toczyła się podczas dziewięciu konferencji programowych NKN oraz innych spotkań i konsultacji, które trwały w Polsce przez ostatni rok. Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej konstytucji dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym, ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich.

Kongres zajmie się także wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych, służących rozwojowi badań naukowych, podstawowych i stosowanych, ich komercjalizacji, współpracy nauki z gospodarką oraz rozwojowi edukacji na poziomie wyższym.

Na kongresie wystąpią także laureaci konkursów dla młodych uczonych, doktorantów i studentów, dotyczących propozycji projakościowych zmian w nauce i szkolnictwie wyższym. Sesjom kongresu będzie towarzyszyć prezentacja wybitnych osiągnięć badawczych i wdrożeniowych ostatnich lat, najlepszych praktyk edukacyjnych, przykładów z obszaru zarządzania uczelnią i jednostką badawczą oraz warsztaty transferu dobrych praktyk z udziałem gości krajowych i zagranicznych. Szansę zaprezentowania uzyskają wyróżniające się startupy akademickie i jednostki organizacyjne uczelni szczególnie intensywnie współpracujące na zasadach komercyjnych z gospodarką lub administracją publiczną. Odbyć się ma również „spotkanie na szczycie” luminarzy biznesu i nauki, które służyłoby „przełamywaniu lodów” i inicjowaniu współpracy.

Więcej o OFMA:

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich to platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski. To miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów akademickich, podejmowania nowych wspólnych inicjatywach, rozwijania warsztatu dziennikarskiego, a także nawiązywania nowych kontaktów, również z partnerami zewnętrznymi.

Portale internetowe, telewizje, rozgłośnie oraz akademickie czasopisma skupiają w skali kraju setki osób. Przygotowywane przez nich materiały docierają do setek tysięcy studentów. To wielki potencjał. Dzięki współpracy i profesjonalizacji media akademickie mogą odrywać jeszcze większą rolę i częściej wygrywać w walce o uwagę odbiorców.

Działalność Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich opiera się na współpracy redakcji: wspólnym ustalaniu kierunków działań i tworzeniu nowych projektów rozwijających inicjatywę. W ramach grupy roboczej co kwartał odbywają się spotkania w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zrzeszonych redakcji.

Corocznym świętem mediów studenckich jest Krajowa Konferencja OFMA. Więcej informacji na: www.ofma.info.pl.