Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Media studenckie z całej Polski spotkały się w Krakowie

W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. blisko 70 dziennikarzy redakcji studenckich reprezentujących ponad 30 redakcji z całej Polski spotkało się w Krakowie podczas IV Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA).

W otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Muller oraz Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Armen Edigarian. Wydarzenie zainaugurowała debata „Młodzi, aktywni, cyfrowi ale czy cyberbezpieczni?”, w trakcie której dyskutowano z ekspertami na temat bezpiecznych zachowań przy korzystaniu ze sklepów internetowych i bankowości elektronicznej oraz znaczenia edukacji w tym zakresie.

„Aktywny Student”

Podczas konferencji podsumowano także kampanię edukacyjno-informacyjną „Aktywny Student” realizowaną przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to pierwsza, wspólna, ogólnopolska akcja realizowana z mediami studenckimi w całej Polsce w czterech obszarach tematycznych: nauka i biznes, kompetencje, czas wolny, cyberprzestrzeń.

 

– Projekt „Aktywny Student” dotarł bezpośrednio w formie spotkań do ponad 20 000 studentów oraz w różnych formach na 104 uczelnie w kraju. Inicjatywa ta to cenne uzupełnienie dużych programów edukacji ekonomicznej na czele z jednym z największych w Europie – Programem sektorowym „Bankowcy dla Edukacji”, powołanym z inicjatywy Związku Banków Polskich – powiedział Wiceprezes WIB, Waldemar Zbytek.

 

Warsztaty

Drugiego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu dziennikarstwa ekonomicznego, telewizyjnego i radiowego prowadzonych przez dziennikarzy największych mediów ogólnopolskich.

Tegoroczna konferencja towarzyszyła 12. Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród Dziennikarskich, podczas której nagrodzeni zostali dziennikarze największych redakcji krajowych, którzy zyskali uznanie w oczach studentów dziennikarstwa z całej Polski.

Krajowa Konferencja OFMA to coroczne spotkanie redakcji studenckich z całej Polski, które ma na celu integrację środowiska mediów akademickich, wymianę doświadczeń oraz możliwość poszerzenia wiedzy, a także umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego. Pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.