Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Międzynarodowa konferencja EUSOC

odbędzie się w dniach 26-29.11.2009 w Krakowie.

W dniach 26-29.11.2009 r. w Przegorzałach w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja doktorantów EUSOC (European Graduate School for the Social Sciences) współfinansowana przez Uniwersytet Jagielloński i Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Gospodarzem konferencji jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
European Graduate School for the Social Sciences (EUSOC) jest międzynarodową i interdyscyplinarną szkołą dla doktorantów z dziedziny nauk społecznych organizowaną przez Wydział Studiów Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie w Republice Czeskiej we współpracy z uniwersytetami z innych krajów. W 2008 roku do konsorcjum EUSOC dołączył Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Celami szkoły EUSOC są m.in.: integracja badań z dziedziny nauk społecznych (politologii, socjologii, polityki społecznej i pracy socjalnej, psychologii społecznej i stosunków międzynarodowych); umożliwienie studentom konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami i dostęp do europejskich programów badawczych, organizowanie regularnych seminariów dla doktorantów i wykładowców w dziedzinie nauk społecznych.
 
Seminaria EUSOC są organizowane dwa razy w roku. Doktoranci w nich uczestniczący mają okazję: zaprezentować dotychczasowe wyniki swojej pracy, zasięgnąć na ich temat opinii wybitnych profesorów i innych studentów, stać się recenzentami prac prezentowanych przez pozostałych studentów w czasie seminarium. Jego zasadą jest, że prezentacje doktorantów są opatrywane komentarzem jednego z profesorów i jednego ze studentów uczestniczących w seminarium.
 
W dniach 26-29.11.2009 odbędzie się ósma edycja seminarium EUSOC. Tym razem po raz pierwszy jest organizowana poza granicami Republiki Czeskiej. W Krakowie spotkają się doktoranci i profesorowie ze współpracujących ośrodków akademickich z Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to okazja do zaprezentowania prowadzonych badań, wymiany doświadczeń oraz do zacieśnienia akademickiej współpracy miedzy organizacjami partnerskimi, profesorami i studentami.
 
Kolejne seminarium EUSOC będzie organizowane w maju 2010 roku w Republice Czeskiej.