Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

MINI Akademia Matematyki na Politechnice Warszawskiej

W sobotę 20 listopada 2010 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki. Wykład "Kody korekcyjne czyli jak można wykryć i poprawić błąd w przesyłanej informacji" poprowadzi dr Agata Pilitowska.

W trakcie wykładu uczestnicy poznają wybrane metody kodowania stosowane aby zwiększyć niezawodność przekazu informacji czy też poprawić bezpieczeństwo przechowywania danych. Słuchacze dowiedzą się m.in. dlaczego szybko można stwierdzić, że podany błędnie numer PESEL nie należy do żadnego obywatela a także dlaczego jedne kody potrafią tylko wykrywać a inne są w stanie również poprawiać błędy w przesyłanych wiadomościach.

          Po wykładzie rozpoczną się zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczniowie sami spróbują zakodować różne informacje a także będą rozwiązywać zadania związane z problemami teorii kodowania.  

MiNI Akademia Matematyki jest pomyślana jako cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest popularyzacja matematyki, pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych. Każde zajęcia składają się z dwóch części: wykładu oraz warsztatów, na których uczniowie mają możliwość zetknąć się bezpośrednio z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z tematyką wykładu.  Projekt ten jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy a zajęcia przygotowują i prowadzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

MiNI Akademia Matematyki zainaugurowała działalność 14 marca 2010 roku. Do tej pory odbyło się w jej ramach pięć wykładów i następujących po nich zajęć warsztatowych. W każdym z takich spotkań uczestniczyło około stu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warszawy i najbliższych okolic. Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych na ostatnich zajęciach w poprzednim roku szkolnym oraz z bezpośrednich relacji uczestników można wysnuć wniosek, że formuła i tematyka dotychczasowych zajęć spodobała się im. W trakcie warsztatów widać ogromne zaangażowanie uczniów.

Zajęcia MiNI Akademii Matematyki odbywają się w wybrane soboty w godzinach popołudniowych na Politechnice Warszawskiej.

W bieżącym roku kalendarzowym zaplanowano jeszcze jedno takie spotkanie:

11 grudnia 2010 wykład „Nieprawdopodobny rachunek prawdopodobieństwa” poprowadzi dr Krzysztof Bryś.