Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

MINISTER BARBARA KUDRYCKA NA SENACIE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie gościem na najbliższym posiedzeniu Senatu Politechniki Wrocławskiej 17 lutego (czwartek) o godz. 9:00. Głównym tematem rozmów prof. Barbary Kudryckiej z senatorami Politechniki będzie m. in. znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.

Następnie minister wraz z rektorem udadzą się na Uniwersytet Wrocławski, gdzie założone przez studentów Politechniki stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizują konferencję „Możliwości a bariery – nowoczesne uczelnie bez barier”.

Politechnika Wrocławska z powodzeniem realizuje politykę uczelni otwartej i przyjaznej niepełnosprawnym studentom. Większość budynków dydaktycznych pozbawiona jest  barier architektonicznych, utrudniających poruszanie się osób z dysfunkcją narządów ruchu. Istniejące utrudnienia systematycznie likwidowane są przy okazji kolejnych remontów, a każdy nowopowstający obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2010 roku na Politechnice otwarto pracownię tyfloinformatyczną dostępną dla niewidomych i niedowidzących studentów wszystkich wrocławskich uczelni.