Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ministerstwo Nauki przeznaczy ponad 200 mln zł na studia strategiczne dla rozwoju Polski

W październiku 2010 r. 22 polskie uczelnie otrzymają ponad 200 mln zł na dofinansowanie kierunków studiów, które są kluczowe dla gospodarczego rozwoju Polski. W poniedziałek, 24 maja, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu na tzw. kierunki zamawiane.

W ten sposób resort chce zwiększyć liczbę absolwentów na kierunkach takich jak np. informatyka, budownictwo, biotechnologia, fizyka, chemia, matematyka czy ochrona środowiska.
 
Według Europejskiego Urzędu Statystycznego, Polska na 1000 mieszkańców ma 13,3 absolwentów nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, podczas gdy w Irlandii ta liczba sięga 21,4, we Francji – 20,7, a na Litwie – 19,5.
 
W sumie na liście resortu znajduje się 14 kierunków i trzy rodzaje studiów interdyscyplinarnych (kierunki unikatowe, makrokierunki, studia międzykierunkowe; w tym roku np. inżynieria nanostruktur i fizyka medyczna). Według analiz przeprowadzanych przez ekspertów ministerstwa we współpracy m.in. z przedsiębiorcami, urzędami pracy i GUS, studia te mają szczególny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski.
 
„Najlepsi studenci tych kierunków mogą otrzymywać dodatkowo nawet ok. 1000 zł stypendium miesięcznie” – zachęcała podczas ogłoszenia wyników konkursu minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Zgodnie z programem, stypendia te otrzyma 50 proc. najlepszych studentów, jednak ich ostateczna wysokość będzie zależała od władz uczelni.
 
W sumie w 2010 r. dofinansowanie w wysokości 209 mln zł otrzymają 22 uczelnie, które zrealizują 39 projektów. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie naboru na zamawianych kierunkach, zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego, kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom i udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych.
 
Od 2008 r. na dofinansowanie kierunków zamawianych resort przeznaczył ponad 650 mln zł. Pieniądze te (do 2013 r. przewidziano ponad 1 mld zł) pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NNO
 
 
 
 
 
źródło informacji: www.naukawpolsce.pap.pl