Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Mistrzowie są wśród nas

We wtorek 8 czerwca w Warszawie zostały wręczone dyplomy dla laureatów tegorocznej edycji programu „Mistrz” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wśród 9 laureatów konkursu znaleźli się dwaj naukowcy z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej: prof. Mirosław Kutyłowski* i prof. Wacław Urbańczyk**.

Program „Mistrz” jest realizowany od 1998 r. Jego celem jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez przyznawanie im trzyletnich subsydiów, których celem jest albo intensyfikowanie już prowadzonych prac, albo umożliwienie podejmowania nowych kierunków badań. W tym roku wysokość nagrody wyniosła 450 tys. zł. Ok. 20 proc. subwencji laureat otrzymuje jako imienne stypendium natomiast pozostałą kwotą może dysponować zgodnie ze swym uznaniem, przyznając stypendia swoim młodym współpracownikom, dokonując zakupów książek i czasopism, aparatury i materiałów, opłacając udział w konferencjach naukowych, czy też organizując seminaria i wyjazdy naukowe.
 
*Prof. Mirosław Kutyłowski pracuje w Instytucie Matematyki i Informatyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. bezpieczeństwo komputerowe i kryptografię, prawo technologii informatycznych oraz systemy rozproszone. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Paderborn w Niemczech.
 
**Zainteresowania naukowe prof. Wacława Urbańczyka z Instytutu Fizyki koncentrują się wokół optyki światłowodów, optyki polaryzacyjnej, projektowania światłowodów i ich pomiarowych zastosowań. Wielokrotnie wyjeżdżał na zagraniczne staże naukowe m.in. do Université du Québec à Hull w Kanadzie.