Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Mistrzowscy laureaci z Politechniki Wrocławskiej

Naukowcy z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej: prof. Mirosław Kutyłowski i prof. Wacław Urbańczyk zostali laureatami konkursu MISTRZ* organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Prof. Mirosław Kutyłowski pracuje w Instytucie Matematyki i Informatyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. bezpieczeństwo komputerowe i kryptografię, prawo technologii informatycznych oraz systemy rozproszone. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Paderborn w Niemczech.
 
Zainteresowania naukowe prof. Wacława Urbańczyka z Instytutu Fizyki koncentrują się wokół optyki światłowodów, optyki polaryzacyjnej, projektowania światłowodów i ich pomiarowych zastosowań. Wielokrotnie wyjeżdżał na zagraniczne staże naukowe m.in. do Université du Québec à Hull w Kanadzie.
 
* Program Fundacji dotyczący subsydiów profesorskich jest realizowany od 1998r. Jego cel to wspieranie wybitnych uczonych poprzez przyznawanie im trzyletnich subsydiów, których celem jest albo intensyfikowanie już prowadzonych prac, albo umożliwienie podejmowania nowych kierunków badań. Subsydium obejmuje imienne stypendium laureata oraz środki, którymi może rozporządzać zgodnie ze swoim uznaniem, przeznaczając je m.in. na stypendia dla doktorantów i młodych doktorów, na zakupy książek i czasopism, aparatury, specjalistycznych programów komputerowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konferencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie seminariów itp. Subsydium w 2009 r. wyniosło 450 tys. zł.
 

W tegorocznym konkursie MISTRZ Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagrodziła 9 uczonych.