Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Młodzi do aktywizacji

Bezrobotni poniżej 25. roku życia to – obok bezrobotnych reprezentantów pokolenia 50+, niepełnosprawnych czy bezrobotnych długotrwale – osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Status ten gwarantuje im przywileje, na które nie może liczyć przeciętny obywatel bezskutecznie poszukujący pracy.

Jednym z uprawnień jest preferencyjne traktowanie przy przedstawianiu ofert zatrudnienia w lokalnym urzędzie pracy.W okresie 6 miesięcy od rejestracji w „pośredniaku” każdej młodej osobie musi zostać przedstawiona co najmniej jedna propozycja zatrudnienia lub stażu. Bezrobotna młodzież może również dłużej od innych uczestniczyć w wybranych programach organizowanych przez urząd. Standardowe pół roku zostało dla nich wydłużone do 12 miesięcy.„Parasol ochronny”, zagwarantowany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został przyznany nie bez powodu.
 
Od wielu lat młodzież to jedna z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Z danych GUS wynika, że w II kwartale 2009 roku niemal co piąta osoba w wieku 15-24 lata nie miała zatrudnienia. W samym wrześniu 2009 roku zasób bezrobotnych zasiliło niemal 115 tys. młodych ludzi, a w rejestrach „pośredniaków” widniało prawie 400 tys. osób poniżej 25 roku życia. Martwić mogą również inne fakty związane z bezrobociem młodzieży w Polsce. Po pierwsze, niewielki procent młodych osób posiada prawo do pobierania zasiłku. Pod koniec września 2009 roku uprawnionych do jego otrzymania było 11% z wszystkich bezrobotnych między 15 a 24 rokiem życia. Tak niski odsetek wynika z braku doświadczenia lub stażu pracy, który nie uprawnia do pobierania świadczenia. Po drugie, bezrobocie wśród pokolenia 25- charakteryzuje duże zróżnicowanie terytorialne. W 2008 roku najmniej problemów ze znalezieniem pracy mieli młodzi warszawiacy – jedynie 7,5% z nich posiadało status osoby bezrobotnej. Na drugim biegunie znajdował się powiat proszowicki w województwie małopolskim. Bez pracy pozostawało tam aż 39,7% przedstawicieli najmłodszego pokolenia.
 
Jak przedstawiają się statystyki bezrobocia wśród młodzieży w Polsce i Europie? Przy pomocy jakich programów aktywizuje się bezrobotnych reprezentantów pokolenia 25-? Jaka jest ich skuteczność? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w artykule „Młodzież aktywna czy do aktywizacji? – bezrobocie wśród młodych Polaków” w portalu rynekpracy.pl.
 
źródło informacji:  rynekpracy.pl