Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Młodzi na rynku pracy w Polsce – działania sektora prywatnego i publicznego

Na Politechnice Warszawskiej firma Nestlé, przy udziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowała debatę nt: „Młodzi na rynku pracy: kto i jak może im pomóc?”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego. Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w dyskusję, przyciągnęła ona przedstawicieli różnych środowisk – organizacji rządowych, studenckich, przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. Okazją do spotkania jest Sojusz dla Młodych (ang. Alliance for YOUth). W jego ramach Nestlé wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi stworzy szanse zatrudnienia dla 100 tys. młodych Europejczyków. „Sojusz dla Młodych” (ang. Alliance for YOUth) jest jednym z czterech filarów rozpisanej na trzy lata Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth.”

– Jestem dumny, że Nestlé jako pierwsze w sektorze biznesu podjęło się tak dużego wyzwania, jakim jest walka z bezrobociem wśród młodych ludzi, ogłaszając w listopadzie 2013 Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Zobowiązaliśmy się do stworzenia szans zatrudnienia dla 20 tys. młodych Europejczyków, w tym w Polsce dla ponad 800. Zdajemy sobie jednak sprawę, że sami nie rozwiążemy problemu społecznego, jakim jest bezrobocie wśród młodych. Dlatego potrzebne są sojusze. Skontaktowaliśmy się zatem z naszymi partnerami biznesowymi oraz przedstawicielami sektora publicznego i zaczęliśmy rozmawiać, jakie działanie możemy razem podjąć, aby walczyć z tym ogólnoeuropejskim problemem. Tak zawiązał się Sojusz dla Młodych (ang. Alliance for YOUth). Jest on zobowiązaniem firm, które uznają, że bezrobocie wśród młodzieży to poważny problem społeczny i ekonomiczny, i chcą współdziałać na rzecz jego rozwiązania. Dziś możemy zaobserwować już pierwsze efekty. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają inicjatywę. Jest ona wciąż otwarta. Można się do niej przyłączyć, do czego gorąco zapraszam wszystkich naszych partnerów w Polsce – mówi Simon Smith, Prezes Nestlé Polska S.A.

Inicjatywę Nestlé popiera Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Prowadząc działania na rzecz wspierania młodych na rynku pracy, MPiPS dobrze rozumie specyfikę problemu, wyzwania stojące przed młodymi jak i konieczność współpracy ponadsektorowej. – Polski Rząd jako jeden z pierwszych w UE opracował Plan realizacji Gwarancji dla Młodych, którego pełne wdrożenie umożliwi wszystkim młodym ludziom udzielenie wsparcia w ciągu 4 miesięcy od zgłoszenia się po pomoc. Uruchomiliśmy dodatkowe wsparcie środkami Funduszu Pracy, oferując młodym ludziom bony stażowe i zatrudnieniowe, środki na wsparcie mobilności przestrzennej, czy pracę subsydiowaną. Ze wsparcia urzędów pracy do końca lipca skorzystało blisko 50 proc. młodych zarejestrowanych w urzędach pracy, a bezrobocie młodych zmniejszyło się z 400 tys. do blisko 300 tys. Wspieramy też przedsiębiorczość młodych. Ale realne wsparcie młodzieży to przede wszystkim nowe miejsca pracy i współpraca sektora publicznego z biznesem. Dlatego popieram przedsięwzięcia biznesu, takie jak Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Jestem przekonany, że działania dla młodych ludzi organizowane przez firmy przyniosą wymierne korzyści zwiększając szanse na zatrudnienie młodych, a dobra praca dla młodych jest najważniejsza – powiedział Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Konkluzją spotkania jest konieczność ponadsektorowej współpracy. Biznes musi starać się tworzyć miejsca pracy i praktyk zawodowych dla ludzi młodych, sektor publiczny – wspierać swoimi programami, a sami studenci – wykazywać się inicjatywą i chęcią nauki. Wszyscy uczestnicy zapowiedzieli, że będą kontynuować opracowywanie wspólnych inicjatyw, umożliwiających młodym ludziom rozwój, a także potwierdzili gotowość do prowadzenia porad, warsztatów i szkoleń przygotowujących młodych do wejścia z sukcesem na rynek pracy.
Debata była okazją do podkreślenia rangi wydarzenia, jakie dziś miało miejsce w szwajcarskiej centrali Nestlé w Vevey. Ogłoszono tam, że 200 partnerów biznesowych firmy, poprzez przyłączenie się do inicjatywy, stworzy szanse zatrudnienia dla 100 tys. młodych Europejczyków. W Polsce, jak w innych europejskich krajach prowadzone są debaty z przedstawicielami rządów na temat sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz ogłaszane są ramy współpracy w ramach inicjatywy.

(źródło nestle.pl)