Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Młodzi pracownicy Uniwersytetu Rolniczego dostaną po 25 000 na wsparcie badań naukowych

W poniedziałek, 28 listopada 2011 r. o godzinie 12.00 w Sali Senackiej UR, mieszczącej się w Collegium Godlewskiego (Al. Mickiewicza 21) odbędzie się uroczystość rozdania stypendiów ufundowanych przez Państwa Alinę i Jana Wagów (absolwentów Uniwersytetu Rolniczego).

Już po raz piąty na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów o łącznej wartości 50 000 zł na wsparcie najciekawszych badań naukowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych, społecznych lub pokrewnych.
W ogłoszonym konkursie mogli wziąć udział pracownicy do 35 roku życia ze stopniem naukowym doktora uzyskanym w ciągu ostatnich pięciu lat, dla których Uniwersytet Rolniczy jest podstawowym miejscem zatrudnienia. Zgłaszający się nie mogli być laureatami poprzednich edycji konkursu.
Aby wziąć udział w konkursie, należało przedstawić opis zgłaszanych prac badawczych i projektów w formie eseju lub artykułu popularno-naukowego, a także m.in. życiorys naukowy, wykaz posiadanych publikacji oraz opis własnych osiągnięć.

Laureatami stypendiów o wartości 25 tysięcy złotych zostali:

§       Pani dr inż. Agnieszka Baran (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny; Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej).

Stypendium zostanie wykorzystane na wsparcie realizacji projektu badawczego pt. „Zastosowanie baterii mikrobiotestów w kompleksowej ocenie toksyczności osadów dennych”.

 

§       Pani dr inż. Alina Wiszniewska (Wydział Ogrodniczy;  Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin)

Stypendium zostanie wykorzystane na realizację projektu badawczego pt. „Zdolności regeneracyjne in vitro roślin motylkowatych na poziomie wybranych struktur komórkowych”.

 Stypendia wypłacane będą przez okres 10 miesięcy, po czym laureaci będą musieli złożyć sprawozdanie z prac badawczych wraz z opinią opiekuna naukowego.