Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Młodzież bardziej przedsiębiorcza niż dorośli – dlaczego?

Według nowego raportu, "Przyszły potencjał – perspektywy GEM dotyczące przedsiębiorczości wśród młodzieży w 2015" (Future Potential – a GEM perspective on youth entrepreneurship 2015) wydanego w zeszłym miesiącu przez Global Entrepreneurship Monitor (GEM), młodzież wykazuje znacznie wyższy poziom przedsiębiorczości, niż dorośli. W pięciu regionach świata, młodzież jest statystycznie 1,6–krotnie bardziej skłonna niż osoby dorosłe, aby otworzyć własny biznes.

W raporcie przeanalizowano dane zebrane od 2012 do 2014 roku, które pokazują co napędza młodych przedsiębiorców i co wpływa na ich sukces – lub też niepowodzenie – w pięciu regionach świata: w Afryce Subsaharyjskiej (SSA); na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej (MENA); w Poludniowej i Wschodniej Azji (S & EA); w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (LAC) i w krajach kultury europejskiej (European culture countries – ECC).  

Mike Herrington, dyrektor wykonawczy GEM, tłumaczy z jakich powodów raport skupia się na młodzieży: „Bezrobocie, które w głównej mierze dotyczy młodzieży, jest jednym z najważniejszych światowych problemów. Sytuacja młodzieży na rynku pracy pogorszyła się z powodu kryzysu finansowego i globalnego spowolnienia gospodarczego. Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży jest zatem bardzo istotne, w celu zintegrowania młodych  z rynkiem pracy i odpowiedniego wykorzystania ich potencjału, a tym samym zapewnienia wzrostu gospodarczego.”

Jednak główną przeszkodą dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży jest brak wiarygodnych i aktualnych danych i statystyk. Raport GEM wypełnia tę lukę, dostarczając rozległe informacje na temat przedsiębiorczości osób mieszczących się w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat, biorąc pod uwagę trzy główne wartości zmienne: różnice międzypokoleniowe, różnice płci i różnice regionalne.

 
Główne dane dotyczące przedsiębiorczości wśród młodzieży
 

Według Thomasa Schotta, głównego autora raportu i profesora Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania z Uniwersytetu Południowej Danii, młodzież we wszystkich regionach świata jest zazwyczaj bardziej aktywna w rozpoczęciu nowego biznesu niż dorośli, aczkolwiek badania wykazały, że niewiele firm zakładanych przez młodzieży jest źródłem tworzenia nowych miejsc pracy (73% firm założonych i prowadzonych przez osoby do 24 roku to firmy jednoosobowe). Dodatkowo, działalności gospodarcze zakładane przez młodzież mają mniejsze szanse na przetrwanie w przeciągu pierwszych trzech i pół roku od założenia, niż firmy, które zostały założone przez osoby po 34 roku życia. Te ostatnie mają 1,7-krotnie większy wskaźnik przetrwania na starcie.

Młodzi mężczyźni są 1,3 –krotnie bardziej skłonni do otworzenia biznesu niż młode kobiety i mają 1,6-krotnie większe szanse na to, że ich firma przetrwa na rynku. Firmy zakładane przez młodych mężczyzn tworzą statystycznie dwa razy więcej miejsc pracy dla przynajmniej pięciu osób, w porównaniu do firm zakładanych przez kobiety.

Raport pokazuje również znaczące różnice w przedsiębiorczości pomiędzy młodzieżą pochodzącą z różnych regionów świata. 52 % młodych z regionu Afryki Subsaharyjskiej wyraża zamiar założenia firmy, do czynu przechodzi 28 %, podczas gdy w krajach „kultury europejskiej” (European culture countries – ECC) tylko 19% młodzieży pragnie założyć biznes, a jedynie 8% realizuje ten zamiar.

Schott potwierdza, że zadaniem raportu GEM jest znalezienie rozwiązań na wspieranie i ulepszenie przedsiębiorczości wśród młodzieży. „Musimy znaleźć sposoby, aby wykorzystać motywacje młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć działalność, a którym może brak pewnych umiejętności i kontaktów, aby to zrobić skutecznie.”

 
Co wspiera, a co utrudnia drogę młodym przedsiębiorcom?

W ciągu ostatnich 16 lat badania GEM odegrały kluczową rolę w promowaniu i zrozumieniu przedsiębiorczości na całym świecie. Są one również pomocne w identyfikacji odpowiednich strategii wspierania przedsiębiorczości.


Jednym z szerszych ustaleń raportu było to, że istnieje silny związek między odpowiednim wykształceniem i „duchem” przedsiębiorczości. Coraz więcej młodych ludzi we wszystkich regionach posiada coraz to lepsze wykształcenie, a specjalne zajęcia w tym kierunku są dwukrotnie częstsze niż w przypadku pokolenia ich rodziców.


Raport podkreśla, że mimo wszystko pozostaje ​​jeszcze wiele do zrobienia, aby stworzyć sprzyjające warunki dla młodych przedsiębiorców na całym świecie, w szczególności w zakresie dostępu do finansowania i infrastruktury IT. Dane pokazują, że, na przykład (z wyjątkiem regionu ECC, a także częściowo MENA), Internet jest bardzo słabo wykorzystywany jako przestrzeń handlu w regionie Afryki Subsaharyjskiej, gdzie jedynie 16% młodzieży korzysta ze sprzedaży produktów lub usług w Internecie.

 

O GEM :

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) zajmuje się studiowaniem przedsiębiorczości na całym świecie. GEM powstał w 1999 roku jako wspólny projekt między Babson College (USA) oraz London Business School (Wielka Brytania) i jest obecnie najbogatszym źródłem informacji na temat przedsiębiorczości w świecie, publikując szereg rocznych raportów o charakterze globalnym, krajowym oraz dotyczących specyficznej tematyki.

 

GEM w liczbach :

16 lat publikacji danych
200,000 wywiadów co roku
Ponad 100 krajów
500+ specjalistów z zakresu badań przedsiębiorczości
300+ instytucji naukowych i badawczych
Ponad 200 instytucji finansujących
 
Dodatkowe informacje z raportu 2015 GEM o przedsiębiorczości młodzieży :


EDUKACJA

Młodzież w SSA ma najniższy poziom edukacji na świecie: 25% młodzieży w SSA nie ma poziomu nauki szkoły podstawowej, a 55% nie ukończylo szkoły średniej.

 

INTRAPRENEURSHIP
Region ECC ma najniższy poziom przedsiębiorczości zarówno na wczesnym etapie jak i w fazie działalności zaawansowanej, ale najwyższy poziom proaktywnych działań wewnątrz organizacji (zachowań przedsiębiorczych wśród pracowników).


PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Region LAC ma najwyższy wskaźnik wzrostu przedsiębiorczości.
 

ZATRUDNIENIE
Azja Południowa i Wschodnia mają najwyższy odsetek firm założonych przez młodych ludzi i oferujących do jedego do czterech miejsc pracy. W regionie MENA jest najwięcej firm, które mają najwyższy wzrost wskaźnika zatrudnienia – co piąta firma oferuje pracę co najmniej pięciu osobom.

 

RÓŻNICE PŁCI

Kobiety są bardziej skłonne do zakładania biznesu w domu (57% w porównaniu do 45% wśród mężczyzn) i mniej skłonne do korzystania z Internetu w celu sprzedaży produktów i usług (35% w porównaniu do 48% wśród mężczyzn).

Źródło: www.noirsurblanc.com