Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Młodzież na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych

Vattenfall i National Geographic Society wspólnie zapraszają uczniów z pięciu krajów europejskich do udziału w konkursie poświęconym rozwiązaniom energetycznym przyszłości. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży problematyką klimatyczną. Konkurs stanowi część europejskiej kampanii multimedialnej o nazwie Combat Climate Change.

Uczniowie w wieku 14-19 lat z pięciu krajów europejskich – Niemiec, Polski, Danii, Szwecji i Finlandii – będą mieli za zadanie zastanowić się nad aktualnymi problemami dotyczącymi klimatu i energii w relacji do trzech filarów zrównoważonego rozwoju – naturalnego środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Następnie uczestnicy będą proponować rozwiązania, które są możliwe do przyjęcia na szczeblu lokalnym. 

Pierwszą nagrodą jest wyjazd studyjny do Waszyngtonu, gdzie mieści się siedziba National Geographic Society. Wszystkie koszty wyprawy są opłacone. W Waszyngtonie będzie okazja do spotkania z czołowymi ekspertami w dziedzinie ekologii i energetyki. Nagrody zostaną także przyznane zwycięzcom z poszczególnych krajów. Szkoły, z których nadejdzie największa liczba zgłoszeń do konkursu, otrzymają wsparcie finansowe przeznaczone na rozwijanie nauczania w zakresie geografii i klimatologii. 

Konkurs stanowi element europejskiej kampanii medialnej, która ma na celu popularyzację problematyki dotyczącej globalnych zmian klimatycznych oraz uświadomienie potrzeby znalezienia alternatywnych źródeł energii. Kampania korzystać będzie ze wszystkich środków przekazu, jakimi dysponuje National Geographic – czasopism, telewizji i mediów elektronicznych. Promowana będzie we współpracy z firmą Vattenfall w National Geographic Magazine, National Geographic Television oraz National Geographic Digital Media. W ramach kampanii wysłana zostanie do 30 500 europejskich szkół korespondencja zawierająca zaproszenie do udziału w konkursie i formularz zgłoszeniowy. Konkurs trwać będzie od marca do czerwca 2007 roku, zaś ogłoszenie laureatów planowane jest na listopad 2007. 

– Zmiany klimatyczne to najważniejszy problem ekologiczny, którego rozwiązanie stanowić będzie w obecnym stuleciu największe wyzwanie dla ludzkości – powiedział dyrektor generalny Grupy Vattenfall Lars G. Josefsson. – Bardzo ważne jest, by europejska młodzież dysponowała podstawową wiedzą na temat zmian klimatycznych i włączyła się, wykorzystując swój twórczy potencjał, w poszukiwanie rozwiązań. Jesteśmy dumni, że Vattenfall podjął współpracę z National Geographic w tej jakże ważnej kwestii. 

Declan Moore, zastępca dyrektora wykonawczego i wydawca międzynarodowy National Geographic Magazine, stwierdził: – Program Combat Climate Change stanowi dla tysięcy uczniów szkół w Europie znakomitą okazję do wzięcia udziału w niezwykle ciekawym konkursie i zdobycia wiedzy dotyczącej znaków zapytania, jakie pojawiają się w trakcie prowadzonej debaty. National Geographic stawia sobie za zadanie zachęcanie ludzi do zainteresowania się losem naszej planety. Konkurs Combate Climat Change, wspierany przez firmę Vattenfall, pozwala przyszłym rządzącym naszym globem w sposób ciekawy i inspirujący poznać problematykę dotyczącą aktualnych zagadnień klimatycznych i energetycznych. Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych wymaga od każdego podejmowania rozważnych decyzji odnośnie korzystania z energii. 

Informacje, quizy, gra i inne atrakcje –wszystko to można znaleźć na stronie www.nationalgeographic.com/combatclimatechange