Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Mobilne i nie tylko wyzwania bankowej przyszłości

Kto i gdzie zarabia na rynku? Czy w dobie ograniczeń i wzrostu kosztów funkcjonowania jest szansa na utrzymanie obecnych i stworzenie nowych źródeł zysku w obszarze bankowości? Czy w kontekście wymagań rynku w kierunku usług mobilnych banki będą musiały wybierać miedzy szybkim wdrażaniem nowych technologii, a utrzymaniem bezpieczeństwa na obecnym, najwyższym poziomie? – to tylko kilka z pytań, z którymi zmierzą się uczestnicy „Horyzontów Bankowości 2016”

Wciąż większość banków komercyjnych oraz spółdzielczych nie posiada własnego systemu bankowości mobilnej, to już w przypadku banków detalicznych proporcje są odwrotne. Dziś, w coraz większej liczbie instytucji nie podejmuje się już dyskusji nad zasadnością wdrożenia takich rozwiązań, a skupia się raczej na dopracowaniu efektywności ich modelu biznesowego. O tym dyskutować będą uczestnicy konferencji „Płatności Mobilne”.

Podczas dyskusji na „Forum Strategii Bankowych”, będą prezentowane różne założenia długoletniej strategii sektora. Poszukiwane będą odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu realizacji celów banku w obliczu nowych wyzwań technologicznych, presji regulacyjnych i rosnących wymagań klientów.

– Dyskusje praktyków będą dotyczyć także potencjalnego obniżenia zysków inwestorów krajowych i zagranicznych z powodu m.in. niskich stóp procentowych, podatku bankowego i kosztownych projektów przewalutowania kredytów mieszkaniowych. Czynniki te mogą ograniczyć konkurencyjność w sektorze usług finansowych i prowadzić do stopniowego ograniczenia możliwości kredytowania przedsiębiorstw i klientów indywidualnych oraz obnizyć atrakcyjność polskich banków w oczach inwestorów zagranicznych powiedział Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Bez względu na skutki tych czynników, sektor bankowy będzie stał w obliczu wielu innych wyzwań, jak konieczność wzmacniania systemu cyberbezpieczeństwa oraz pogłębianie współpracy z sektorem administracji publicznej w ślad za skutecznym wsparciem państwa przy technicznej realizacji Programu 500+, będącego modelowym przykładem udanego projektu w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Horyzonty Bankowości 2016” odbędą się 20 czerwca 2016 r. w hotelu Double Tree w Warszawie:

 • Części przedpołudniowa, w godz. 9:00 – 14:00:

  • Forum Strategii Bankowych 2016

  • Płatności Mobilne 2016

 • Części popołudniowa, w godz. 15:00 – 17:00:

  • Gala rankingu „50 największych banków w Polsce 2016″:

   • Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” za najlepszy esej

   • Wręczenie Nagród Dziennikarskich im. Mariana Krzaka

   • Wręczenie nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2016″ „Miesięcznika Finansowego BANK”

   • Debata środowiska bankowego: „Bankowość wobec wyzwań rozwojowych”

   • Wręczenie medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.


Horyzonty Bankowości to największe, doroczne, multikonferencyjne przedsięwzięcie sektora, gdzie w jednym miejscu i czasie organizowane są konferencje, spotkania i debaty z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków oraz środowisk akademickich i samorządowych oraz przedstawicieli firm z sektora okołobankowego. W ramach HB 2016 będą miały miejsce następujące wydarzenia: Forum Strategii Bankowych, Konferencja Płatności Mobilne, rozdanie nagród dziennikarskich im. Mariana Krzaka, rozdanie nagród Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, gala „Miesięcznika Finansowego BANK” połączona z uroczystością wręczenia nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2016”.

Strona internetowa: www.aleBank.pl/HB; LinkedIn: Miesięcznik BANK; Twitter: @MiesiecznikBANK, @aleBankPL, #HoryzontyBankowości