Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

MOCAK i Miesiąc Fotografii w Krakowie

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i Fundacja Sztuk Wizualnych, organizator Miesiąca Fotografii w Krakowie, ogłaszają konkurs na cykl prac artystycznych podejmujących temat Zabłocia w kontekście historii i zmiany tożsamości po upadku zakładów przemysłowych. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w MOCAK-u, w Galerii Re, w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie 2020. Wernisaż odbędzie się 23 kwietnia 2020 roku. Zaproszenie jest kierowane do studentek i studentów oraz tegorocznych absolwentek i absolwentów kierunków artystycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 grudnia 2019 roku.

Tematem konkursu jest Zabłocie w kontekście historii i zmiany tożsamości po upadku wielkich zakładów przemysłowych.

W XIV wieku Zabłocie należało do Kazimierza, będącego wówczas odrębnym miastem. W wyniku rozbiorów znalazło się w granicach Austrii. Na przełomie XIX i XX wieku rozwinęły się tutaj zakłady przemysłowe i kolejowe, powstały hale magazynowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Zabłocie funkcjonowało już oficjalnie jako część Krakowa. II wojna światowa odcisnęła swoje piętno na losach dzielnicy. W pobliżu został założony obóz pracy Plaszow i utworzono getto. Z sąsiadującego z Zabłociem placu Zgody (dziś plac Bohaterów Getta) organizowano transporty krakowskich Żydów do obozów zagłady. Niemcy postanowiły kontynuować rozwój przemysłu w tym rejonie, a w zakładach – między innymi w fabryce naczyń emaliowanych znanej jako Deutsche Emailwarenfabrik (DEF) Oskara Schindlera – pracowali więźniowie pobliskiego podobozu obozu Plaszow. Po wojnie Zabłocie nadal pełniło funkcję dzielnicy industrialnej. Upadek przemysłu w latach 90. doprowadził do konieczności zbudowania nowej tożsamości tego obszaru w kontekście coraz prężniejszego rozwoju miasta, dla którego ważnym źródłem dochodu stała się turystyka. Do popularyzacji Zabłocia przyczynił się film Stevena Spielberga Lista Schindlera (1993). Na terenie dawnej fabryki powstały dwie placówki muzealne: oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (obecnie Muzeum Krakowa) o nazwie Fabryka Emalia Oskara Schindlera oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Obecnie Zabłocie intensywnie się rozwija już nie jako obszar przemysłowy, ale miejsce działalności artystów oraz modna dzielnica mieszkaniowa.

Do kogo kierowane jest zaproszenie?

Konkurs kierowany jest do studentek i studentów oraz tegorocznych absolwentek i absolwentów kierunków artystycznych polskich uczelni.

Jak zgłosić swój udział?

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać:

 • opis projektu konkursowego oraz wizerunki prac opatrzone kompletnymi podpisami z informacją o tytule, dacie, technice oraz wymiarach (zgłoszenia prosimy przesyłać w formacie PDF, objętość do 10 stron, maksymalny rozmiar: 20 MB),
 • krótką notkę biograficzną (maksymalnie 1800 znaków), zawierającą adres e-mail.

Nie możemy zagwarantować spełnienia wszystkich wymagań ekspozycyjnych, prosimy jednak o zaznaczenie ewentualnych preferencji.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem zgloszenia@photomonth.com, w tytule e-maila prosimy wpisać „Konkurs MOCAK/MFK”. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki konkursu określone w Regulaminie konkursu. Prosimy o dołączenie skanu podpisanego wydruku klauzuli informacyjnej RODO. Powyższe dokumenty oraz plan Galerii Re do pobrania poniżej.

Jak wyłonimy zwycięzców?

Zwycięzców wskaże powołane przez organizatorów pięcioosobowe jury w składzie: dwóch reprezentantów Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, dwóch przedstawicieli Miesiąca Fotografii w Krakowie, jeden juror zewnętrzny. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają informację drogą e-mailową, lista finalistów zostanie również opublikowana na stronie internetowej organizatorów.

Co zapewniamy?

Zwycięski cykl będzie prezentowany na wystawie w Galerii Re – jednej z przestrzeni ekspozycyjnych Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – od 24 kwietnia do 20 września 2020 roku. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru więcej niż jednego zwycięzcy.

Organizatorzy zapewniają:

 • honorarium za udział w wystawie, którego łączna wysokość nie przekroczy kwoty 1500 zł brutto, co oznacza, że w przypadku większej liczby laureatów konkursu kwota ta podlegać będzie podziałowi,
 • opiekę merytoryczną,
 • promocję wystawy,
 • profesjonalną dokumentację wystawy,
 • sfinansowanie kosztów produkcji prac (z elementami aranżacji) do wystawy do kwoty 4000 zł brutto.

Terminy

 • nadsyłanie zgłoszeń: do 31.12.2019 włącznie
 • obrady jury: 15–31.1.2020
 • ogłoszenie wyników: 5.2.2020
 • podpisanie umowy: 6–13.2.2020
 • produkcja prac: 14–29.2.2020
 • montaż: 23–27.3.2020
 • wernisaż: 23.4.2020
 • czas trwania wystawy: 24.4–20.9.2020

Regulamin konkursu na: https://www.mocak.pl/konkurs-na-wystawe-mocak-miesiac-fotografii-w-krakowie