Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Molestowanie na uczelniach realnym problemem

Zjawisko nierównego traktowania w formie molestowania lub molestowania seksualnego studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów szkół wyższych istnieje.

Zareagował rzecznik praw obywatelskich, chcąc sprawdzić skalę zjawiska. W akcję włączyło się wiele polskich uczelni.

Przez molestowanie rozumiane jest każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Biuro rzecznika  praw obywatelskich proponuje wypełnienie ankiety, gwarantując całkowitą ochronę danych. Uczestnictwo jest dobrowolne i anonimowe.
Wypełniając kwestionariusz, pomagasz zapewnić w przyszłości lepsze wsparcie i pomoc dla osób, które doświadczyły molestowania, w tym molestowania seksualnego.
W ankiecie znajdziesz pytania dotyczące molestowania i przemocy seksualnej, ale także informacje na temat instytucji udzielających pomocy.
Akcja jest skierowana zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.

Możesz działać: pomóc sobie i innym.   ANKIETA >>>