Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Myspace.ldz w łódzkich gablotach

W październiku ruszy projekt zakładający wykorzystanie łódzkich gablot wystawienniczych, najczęściej w śródmiejskich bramach, do zaprezentowania sztuki.

Idea projektu polega na wytworzeniu kontaktu między ludźmi a przestrzenią ich codziennego życia. Co więcej wykorzystanie takiego miejsca do prezentacji sztuki zmniejsza dystans, jaki budują niejednokrotnie tradycyjne galerie. Celem jest również nadanie nowej wartości gablotom, które wydają się być już nikomu niepotrzebnym symbolem minionej epoki. Nowoczesność miesza się z przeszłością, co szczególnie widoczne jest w architekturze. Jest to fakt dokonany, a jego ocena tym razem pozostała w gestii przedstawicieli świata sztuki. W projekcie udział wezmą głównie młodzi artyści z Łodzi, ale także inni uczestnicy z polski, a nawet zza granicy – z Lizbony i Kopenhagi. Prace będą bardzo zróżnicowane, prawdopodobnie pełne unikatowych i niekonwencjonalnych rozwiązań oraz subiektywnych spojrzeń na poruszany problem.
Źródło:

http://www.myspace.com/myspace_ldz