Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Na trudności – praca zespołowa

W styczniu 2009 roku Institute for Corporate Productivity przebadał przedsiębiorstwa, które oczekiwały wzrostu wydajności pracy w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy. Ponad jedna trzecia z nich (35%) wiązała swoje oczekiwania z lepszą współpracą między członkami zespołów.

W opinii menedżerów potencjał tkwiący w zespołach ma wypełnić lukę powstałą po likwidacji etatów i utracie kompetencji. Praca zespołowa jest dobrym rozwiązaniem na wiele problemów, z którymi w czasie kryzysu mogą borykać się firmy. Pierwszy z nich to ograniczone zasoby kadrowe. Rozdział zadań wykonywanych przez osoby odchodzące z zespołu pomiędzy tych pracowników, którzy w nim zostają, umożliwia terminową realizację bieżących obowiązków. Dobry zespół jest ponadto remedium na mniejsze wydatki na innowacje. Zamiast nowych technologii, oprogramowania czy wyposażenia, źródłem innowacji mogą stać się udoskonalenia proponowane przez zespoły. Praca w grupie może także przeciwdziałaćspadającej motywacji i efektywności pracy. Umożliwia równoważenie wahań w poziomie wydajności indywidualnych pracowników.
 
Koncepcję pracy zespołowej można uznać za zalążek silnie rozwijającego się nurtu wysoko efektywnych systemów pracy (HPWS – High Performance Work Systems). Idea HPWS sprowadza się do specyficznej kombinacji praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, sposobu organizacji pracy oraz zaangażowania pracowników w życie i działalność firmy. Koncentracja na włączeniu i/lub współuczestnictwie pracowników w procesach decyzyjnych ma zapewnić ponadprzeciętną efektywność w wykonywaniu obowiązków.
 
 

Źródło: rynekpracy.pl