Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nabierz wiatru w żagle w branży FMCG

Choć branża FMCG kusi mnóstwem stanowisk i oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju, to spośród nich wyróżnia się szczególnie kilka posad, które dają bardzo obiecujące perspektywy kariery. Można tu szybko rozwijać umiejętności i szybko awansować.

Branża FMCG to bogactwo różnorodnych stanowisk. W jej skład wchodzą bowiem super- i hipermarkety, bary i restauracje szybkiej obsługi, centra magazynowe i logistyczne, biura, z których kieruje się funkcjonowaniem łańcuchów dostaw, sklepów czy restauracji. To też same produkty, głównie te codziennego użytku, jak żywność, chemia gospodarcza oraz napoje. Szeroki zakres działalności to nie jedyna zaleta tej branży. Oferuje ona wiele możliwości rozwoju studentom, i to już na wczesnym etapie edukacji.

Trampolina do kariery

Branża FMCG jest skarbnicą stanowisk, na których pracę, dzięki elastycznym grafikom, można pogodzić ze studiami. Jednym z najbardziej perspektywicznych jest stanowisko sprzedawcy, który, dzięki codziennej pracy z produktami firmy oraz codziennemu kontaktowi z klientami, zdobywa bardzo cenną wiedzę zarówno o tym, czego oczekują klienci, jak i o działalności firmy. Praca z klientem wyposaża w bardzo oczekiwane w każdej organizacji i na każdym stanowisku kompetencje miękkie. Mowa przede wszystkim o otwartości, komunikatywności, umiejętności sprawnej obsługi klienta, odporności na stres.
Stanowisko sprzedawcy jest tym, z którego najłatwiej awansować. W wielu organizacjach aż 80 proc. awansów odbywa się wewnętrznie, a osoby, które pracowały przy obsłudze klientów, zajmują stanowiska kierownicze. Jak wygląda standardowa ścieżka kariery sprzedawcy? Najpierw może awansować na posadę lidera zespołu, a dalej – kierownika zmiany. Tutaj zakres obowiązków nieco się zmienia, bo zamiast obsługi klienta organizuje się pracę całego zespołu i czuwa nad funkcjonowaniem wszystkich elementów, a więc sprawnej obsługi klienta oraz pracowniczego grafiku.

Zostań menedżerem

Ze stanowiska kierownika zmiany jest kilka różnych dróg rozwoju. Jedną z nich jest możliwość bycia kierownikiem restauracji. Można też starać się stąd o stanowisko menedżera albo wybrać rozwój w strukturze biura głównego. To, jaką ścieżkę się obierze, wynika z jednej strony z własnych preferencji, z drugiej z posiadanych umiejętności i kompetencji. Analiza umiejętności pracownika i jego oczekiwań wspólnie z przełożonym pozwala wypracować najlepsze rozwiązania i obrać najlepiej dopasowaną do pracownika ścieżkę kariery.

Stanowisko kierownika restauracji to również trampolina do ciekawej kariery. Może prowadzić na stanowiska menedżerskie w biurze głównym, może być też drogą do posiadania własnego baru szybkiej obsługi. Pracownicy na każdym stanowisku dowiadują się, jakie mają przed sobą możliwości rozwoju i jak mogą piąć się po wyznaczonych w danej strukturze szczeblach kariery. Służą temu przede wszystkim programy rozwojowe. Jednym z najważniejszych ich elementów są szkolenia. Obejmują one zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde, oraz są dopasowane do potrzeb pracowników.

Zacznij od praktyk

Choć karierę na studiach w branży FMCG warto rozpocząć na stanowisku sprzedawcy, to rozwinąć skrzydła pozwalają też organizowane przez pracodawców staże, praktyki i programy rozwojowe. Niektóre firmy przygotowują dla studentów dedykowane programy menedżerskie. Przechodząc przez wszystkie szczeble organizacji, zdobywa się wiedzę, która pozwala szybciej uzyskać stanowisko menedżera. Praktyki i staże natomiast umożliwiają realizowanie ciekawej ścieżki kariery w biurach głównych firm. Tutaj także jest wiele stanowisk, począwszy od marketingu, prawa, finansów, kontrolingu, aż po księgowość czy HR. Z siedzib głównych firm z branży FMCG steruje się całą organizacją, to dlatego czeka tu mnóstwo możliwości rozwoju.

Benefity pozapłacowe

Branża FMCG przyciąga nie tylko jasną ścieżką kariery i stanowiskami, na których można rozwinąć skrzydła, ale także atrakcyjnym wynagrodzeniem i wieloma benefitami pozapłacowymi. Na co można liczyć? Niektóre firmy oferują roczny system premiowy. Coraz popularniejsze są systemy kafeteryjne. To pracownik decyduje, które świadczenie wybierze. U niektórych pracodawców do wyboru jest ponad 200 świadczeń, wśród których wymienić można między innymi: opiekę medyczną, ubezpieczenie, fundusz inwestycyjny, kartę Multisport, tańsze bilety do kina czy też oszczędzanie pieniędzy na wakacje.

Na tym korzyści z pracy w branży FMCG się nie kończą. Wiele firm ma korzenie międzynarodowe. Możliwość pracy w multikulturowym środowisku nie tylko pozwala poznać różne kraje, ale i podszkolić umiejętności językowe, a te z kolei są wartością dodaną przy awansach. W związku z tym, że pracodawcy z branży FMCG wyznaczają jasną ścieżkę kariery i pomagają ją realizować, warto już na wczesnym etapie studiów szukać możliwości związania się z tym sektorem. Mając na uwadze to, że z firmą najpewniej zwiążemy się na lata, warto poświęcić uwagę wyborze pracodawcy. Sprawdźmy, czy odpowiada nam kultura pracy, ale też jakie elementy rozwoju oferuje firma. Odpowiedni wybór pozwoli cieszyć się pracą i zdobywaniem kolejnych szczebli kariery.

Autor: Justyna Sobolak