Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nadmorskie Dni Promocji Zawodowej

Uniwersytet Gdański prowadzi cykliczne szkolenia, które adresowane są do całego trójmiejskiego środowiska akademickiego.

Na program „Dni Promocji Zawodowej Studenta” składają się:

warsztaty prowadzone przez trenerów i szkoleniowców różnych firm i instytucji na temat technik poszukiwania pracy, prezentacje tzw. nowych zawodów, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji dotyczące pracy sezonowej studentów w kraju i za granicą oraz spotkania z przedstawicielami różnych organizacji i instytucji, prezentującymi zagraniczne programy stypendialne dla studentów.

Szczegóły: http://biurokarier.univ.gda.pl/index.php?menupos=70