Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nadzieja dla serc

W dniach 6 – 7 lutego 2009 r. w ramach II edycji programu „Nadzieja dla serc”, odbędą się warsztaty dla młodzieży z chorobami serca z Poznania i okolic.

Organizatorem przedsięwzięcia jest polska firma farmaceutyczna Adamed wraz z Fundacją Marka Kamińskiego. Głównym celem projektu jest wsparcie dorastających pacjentów wkraczających w dorosłe życie i zachęcenie ich do prowadzenia aktywnego życia.
 
W trakcie warsztatów „Nadzieja dla serc” przeprowadzona zostanie kompleksowa ocena medyczna stanu zdrowia i wydolności fizycznej ich uczestników. Na podstawie badań i rozmów ze specjalistami każdemu uczestnikowi zostanie przygotowany indywidualny program rehabilitacji oraz bezpiecznego obciążenia wysiłkiem fizycznym. Drugi dzień warsztatów będzie poświęcony metodom wsparcia psychologicznego. Jest to szczególnie ważne bowiem w powszechnej opinii pokutuje przeświadczenie, że choroba serca utrudnia start w dorosłość. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach programu ponad 70% Polaków uważa, że choroba serca utrudnia młodym ludziom wejście w dorosłe życie.
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają całkowity koszt przejazdu, wyżywienia, noclegu oraz udziału w badaniach i zajęciach. Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.kaminski.pl i wypełniony przesłać do Fundacji Marka Kamińskiego. Formularz można przesłać na adres e-mail: fundacja@invena.pl, lub na adres Fundacji (ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk) lub na numer fax. (0-58) 552 33 15.
 

„Nadzieja dla serc” – program realizowany przez polską firmę farmaceutyczną Adamed wspólnie z Fundacją Marka Kamińskiego. Został podjęty z myślą o dorastających pacjentach z wrodzonymi wadami serca, po przebytych zabiegach operacyjnych w okresie dzieciństwa.. Swoją działalnością inicjatorzy przedsięwzięcia chcą poprawić jakość życia młodych osób oraz wesprzeć ich w okresie wkraczania w dorosłe życie. Dwudniowe warsztaty dla młodzieży są jednym z działań podjętych w ramach kampanii. Działania programu będą ukierunkowane także na informowanie rodziców i opinii publicznej, o sposobach pomocy młodym osobom w bezproblemowym wkraczaniu w dorosłość.