Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Najlepsze prace magisterskie z inżynierii biomedycznej

Najlepsze prace magisterskie z inżynierii biomedycznej w Polsce, napisane w roku akademickim 2008/2009, powstały na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki w Instytucie Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej.

Absolwenci Politechniki Wrocławskiej zdobyli dwie równorzędne pierwsze nagrody w Konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie inżynierii biomedycznej:
 
  • mgr inż Bogumił Konopka – magistrant dr hab. inż. Małgorzaty Kotulskiej z I-21, a obecnie doktorant w I-21 – za pracę ,,De novo modelling of the 3d structure of a channel protein”;
  • mgr inż. Konrad Nowacki – magistrant doktora Jerzego Kolanki z I-21 – za pracę magisterską ,,Podstawy działania elektrostymulacji w uzależnieniach, projekt i konstrukcja przenośnego stymulatora elektrycznego do terapii długoterminowej”. 
 
 
Komisja Konkursowa podkreśliła wysoki poziom, w tym walory teoretyczne pierwszej pracy i jakość konstrukcyjnych rozwiązań, przedstawionych w drugiej pracy.
 
Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej może się też pochwalić innymi osiągnięciami w tym roku. Doktorantka prof. Haliny Podbielskiej – Katarzyna Wysocka-Król otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Prezentację Plakatową na Krajowej Konferencji Inżynierii Biomedycznej, a dr inż. Magdalena Kasprowicz otrzymała przedłużenie stypendium Kolumb FNP o 3 miesiące na kontynuację stażu podoktorskiego na uniwersytecie w Cambridge.