Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Najlepsze uniwersytety świata

Siódmy doroczny Academic Ranking of World Universities, akademicki ranking uniwersytetów świata, wyłania najlepsze uczelnie na świecie.

Harvard stracił być może 30 proc. wartości swoich funduszy, ale wciąż pozostaje na szczycie.Uniwersytet znalazł się na szczycie listy 500 najlepszych uniwersytetów świata według siódmego dorocznego rankingu akademickiego uniwersytetów świata, opracowanego przez Wydział Edukacji na Uniwersytecie Shanghai Jiao Tong i opublikowanego w tym tygodniu w Szanghaju na konferencji poświęconej edukacji.
 
Aby stworzyć ranking, naukowcy ocenili ponad 1000 uczelni na całym świecie. Kryteria obejmowały najważniejsze nagrody przyznane absolwentom i pracownikom, liczbę naukowców cytowanych przez specjalistów z danych dziedzin, liczbę naukowców, którzy napisali artykuły dla czasopism Science i Nature, oraz liczbę artykułów opublikowanych przez pracowników uczelni, które wymienione są w bibliografiach najważniejszych publikacji akademickich. Osiągnięcia uczelni określane są według jej rozmiaru.
 
Lista jest zdominowana przez uczelnie techniczne, ponieważ ta metodologia faworyzuje instytucje, które koncentrują się na badaniach i mają silne kierunki ścisłe i inżynieryjne. Pierwszą piątkę zamykają Stanford, Berkeley, Cambridge i Massachusetts Institute of Technology. Wysokie oceny zdobyły także Caltech, Johns Hopkins i Carnegie Mellon.
 
Uczelnie Ameryki Północnej dominują listę, ponieważ zdobyły 59 z pierwszych 100 miejsc. W Europie znajduje się 32 uczelni z pierwszej setki, a w Azji 9. USA ma więcej najlepszych uczelni niż jakimkolwiek inny kraj. Za USA plasują się następujące kraje: UK, Japonia, Niemcy, Kanada, Francja, Australia, Szwajcaria, Szwecja oraz Holandia. Do pierwszej setki nie weszła żadna uczelnia z Afryki ani Ameryki Południowej.
 
Źródło: interia.pl