Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Najmłodsi naukowcy i największe wyzwania

Raz do roku przedstawiciele kół naukowych całej Polski spotykają się na interdyscyplinarnym kongresie pod nazwą IKONA. Najbliższe wydarzenie tego cyklu potrwa od 13 do 19 listopada 2023 roku. Będzie ono wyjątkowe zarówno pod względem tematyki, jak formy.

IKONA nr 7 odbędzie się pod hasłem „Skala nowych wyzwań” będzie poświęcona bliskiej przyszłości kontekście spraw najbardziej fundamentalnych: ekspansji sztucznej inteligencji, dewastacji ekosystemu planety, bezprecedensowego tempa przemian społeczno-obyczajowych.

Studenci doktoranci zrzeszeni kołach naukowych podejmą trudne tematy, które nie sposób opisać, odwołując się do przykładów historycznych lub dostępnych metafor. Żadne pokolenie wchodzące dorosłość nie musiało jeszcze mierzyć się takim nagromadzeniem nowych technologii, zagrożeń egzystencjalnych zmian stylu życia. Wsparciem tej dyskusji będą wybitni naukowcy przedstawiciele mediów, którzy przyjęli zaproszenia na kongres.

Profesor Andrzej Dragan spróbuje odpowiedzieć na pytanie „Czy AI nas zje?”, profesor Piotr Siuda pokaże uczestnikom, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję badaniach naukowych. Aby dyskusja nie była ograniczona do kwestii lokalnych, czyli związanych jedynie naszą planetą, pomocą przyjdzie profesor Leszek Błaszkiewicz, który podpowie: „Dokąd zmierzają i w czym mogą być pomocne badania kosmosu?”.

innej perspektywy niż zwykle konflikty zbrojne opisze Marcin Wyrwał – korespondent wojenny Iraku, Syrii Ukrainie. Rozpocznie on dyskusję niezwykłym przyspieszeniu obszarze wdrażania innowacji technologicznych, do jakiego dochodzi warunkach ekstremalnego zagrożenia. tym, że najbliższe dziesięciolecia to „Czas innowatorów”, będzie przekonywał doktor Maciej Kawecki.

Aleksandra Stanisławska Piotr Stanisławski (autorzy największego bloga popularnonaukowego „Crazy Nauka” cyklu audycji radiowych „Homo Science”) pokażą ciemne strony środowiska naukowego na przykładzie dezinformacji szerzonej interesie koncernów tytoniowych paliwowych.

Poza wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnymi na IKONIE 2023 będą obecne również tematy przewijające się przez wszystkie dotychczasowe edycje kongresu.

 • Jak informacjami wynikach swoich badań trafić do szerokiego kręgu odbiorców –
  tym będzie mówił
  m.in. dr hab. Jacek Wasilewski.
 • Jak przyciągać zainteresowanie mediów bez uciekania się do efekciarstwa lub radykalizmu – dr Łukasz Lamża.
 • Jak budować relacje kluczowymi partnerami organizacji – Tomasz Kułakowski.
 • Jak tworzyć praktyczne, nowoczesne prezentacje – Krzysztof Tomczyński.
 • Jak zabezpieczać, zastrzegać patentować oryginalne rozwiązania – dr Adriana
  Bartnik-Małek dr Piotr Zakrzewski.
 • tym, na co zwracać uwagę zmianach przepisów dotyczących ustroju uczelni sytuacji studentów, opowie redaktor gigantycznego (1308 stron) komentarza do prawa szkolnictwie wyższym nauce.

IKONA 2023 potrwa siedem dni, ale będzie miała zmienną formułę. Pięć pierwszych dni (od poniedziałku 13 listopada do piątku 17 listopada) będzie realizowanych formie zdalnej. Dwa ostatnie dni kongresu odbędą się Warszawie formie stacjonarnej będą różniły się charakterem od dni poprzednich. Sobota 18 listopada będzie dniem zajęć warsztatowych, niedziela 19 listopada – dniem spotkań plenarnych.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że wymienione wyżej osoby prowadzące poszczególne moduły kongresu to nie tylko wybitni eksperci swoich dziedzinach, ale – wielu przypadkach – również liderzy, jeżeli chodzi zasięg odziaływania polskim internecie (wśród popularyzatorów nauki).

Rejestracja udziału kongresie IKONA jest możliwa wyłącznie poprzez stronę www.ikona.edu.pl

Udział we wszystkich częściach kongresu jest bezpłatny. Osoby, które wezmą udział określonej liczbie szkoleń, spotkań warsztatów, otrzymają certyfikaty.