Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Najpopularniejsze podręczniki do biologii i psychologii na świecie

„Biologia” Neila A. Campbella i Jane B. Reece to od lat niedościgniony lider w dziedzinie wprowadzających podręczników biologii. Sprzedano go w ponad 7 milionach egzemplarzy, przetłumaczono na 17 języków. Rekordy popularności bije także podręcznik „Psychologia”, autorstwa Saundry K. Ciccarelli oraz J. Nolanda White’a.

„Biologia” Neila A. Campbella i Jane B. Reece oraz współautorów to jeden z najlepszych podręczników dla studentów biologii, medycyny, nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych. Od lat niedościgniony lider w dziedzinie wprowadzających podręczników biologii. Sprzedano go w ponad 7 milionów egzemplarzy, przetłumaczono na 17 języków.

„Książka jest perfekcyjna pod względem dydaktycznym. Proporcje między tekstem zasadniczym, repetycjami, sprawdzianami i podsumowaniami, a przede wszystkim znakomitymi ilustracjami, są tak dobrane, by zawartość podręcznika można było nie tylko zapamiętać ale także zrozumieć. Wiedza w niej zawarta jest aktualna, a jej opis tak zbudowany, by pokazać czytelnikowi, że nauka jest procesem i polega nie tylko na gromadzenia faktów, ale przede wszystkim, na stawianiu i weryfikacji hipotez, które nie są niezmienne” – ocenia prof. dr hab. Jan Strzałko z Wydziała Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Równie dużą popularnością cieszy się podręcznik „Psychologia”, autorstwa Saundry K. Ciccarelli oraz J. Nolanda White’a. To od paru lat najpopularniejszy podręcznik psychologii w Stanach Zjednoczonych.

Tematyka, która została ujęta w tym podręczniku, obejmuje: biologiczne podstawy procesów psychicznych, czucie i spostrzeganie, świadomość, proces uczenia się, pamięć, poznanie, motywację i emocje, seksualność, płeć kulturową, stresy i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, teorie osobowości, zagadnienia psychologii społecznej, zaburzeń psychicznych i psychoterapii. Podręcznik uzupełniają dodatki: jeden obejmujący zastosowanie statystyki w psychologii i drugi poświęcony obszarom, na których pracują psychologowie. Materiał ułożony jest w sposób sprzyjający zapamiętywaniu i umożliwiający sprawdzanie opanowanej wiedzy przez samego studenta – służą temu podsumowania, mapy pojęć oraz testy zamieszczone w podrozdziałach i na zakończenie każdego rozdziału – uzupełniony licznymi odwołaniami do badań naukowych, diagramami, wykresami, tabelami i przykładami.

Autorami podręcznika są: Saundra K. Ciccarelli, profesor na Gulf Coast Community College w Panamie, na Florydzie oraz J. Noland White, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Psychologicznych na Georgia College and State University.

Więcej informacji na stronie: www.rebis.com.pl