Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Najpopularniejsze tematy prac dyplomowych według Uczelni Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego zanalizowała, które z tematów prac dyplomowych są najczęściej wybierane przez studentów na poszczególnych wydziałach. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że najbardziej popularnymi tematami dla wydziału prawa są prace związane z przeciwdziałaniem korupcji. Osoby starające się o tytuł związany ze stosunkami międzynarodowymi najczęściej wybierają problematykę islamskiego terroryzmu i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, natomiast studenci administracji chętnie piszą o zakresie jurysdykcji samorządów terytorialnych.

Uczelnia Łazarskiego kształci studentów w zakresie prawa, administracji, ekonomii, finansów, stosunków międzynarodowych oraz zarządzania. W ramach każdego kierunku wytypowano tematy, które była najczęściej poruszane przez studentów przygotowujących swoje prace dyplomowe. Na wydziale prawa dominują tematy związane z prawno-karnym zwalczaniem korupcji oraz egzekucji z nieruchomości. Studenci administracji najchętniej piszą o zakresie kompetencji samorządów terytorialnych. Tematem, który niespodziewanie stał się popularny na tym kierunku, jest proces działań organów gminnych w zakresie ochrony wody oraz środowiska. Z danych Uczelni wynika, że przyszli absolwenci wydziału ekonomii najczęściej piszą prace na temat outsourcingu, jako działaniu zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa. Studenci stosunków międzynarodowych skupiają się na zjawisku islamskiego terroryzmu oraz funduszach strukturalnych Unii Europejskiej. Wydział zarządzania zaobserwował największe zainteresowanie tematyką franchisingu jako formy rozwoju przedsiębiorstwa.