Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Najważniejsze benefity w czasie pandemii

Jakie są najważniejsze benefity w czasie pandemii? Z badania przeprowadzonego przez ManpowerGroup wynika, że należą do nich prywatna opieka medyczna oraz rozwiązania związane ze szkoleniami i rozwojem. 

Respondenci badania, wybierając trzy kluczowe świadczenia, wskazali również dodatkowe dni wolne od pracy. O potrzebie wsparcia psychologicznego mówi jedynie 8% ankietowanych. Jednocześnie to jedno z rozwiązań, o jakie w pandemii firmy najczęściej rozbudowywały pakiet świadczeń pozapłacowych. Raport potwierdza również, że atrakcyjniejszy zestaw benefitów to motywator do zmiany pracy jedynie dla 1% pracowników.

 

Najważniejsze benefity w czasie pandemii – ochrona zdrowia i rozwój

 

Badani zapytani o trzy najważniejsze dla nich świadczenia pozapłacowe wytypowali na pierwszym miejscu prywatną opiekę medyczną, wymienianą przez 65% badanych. Na podium znajdują się również benefity związane ze szkoleniami i rozwojem (59%) oraz dodatkowe dni wolne od pracy (36%). Znaczna część pracowników wspomina także o ubezpieczeniu na życie (31%) oraz dofinansowaniu do nauki języków obcych (30%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się wsparcie psychologiczne (8%) oraz eventy integracyjne (9%).

 

Zmiana oczekiwań pracowników 

 

12% badanych potwierdziło, że pandemia zmieniła ich oczekiwania od pracodawców w zakresie świadczeń pozapłacowych. W jaki sposób? W tej grupie najwięcej osób mówi o malejącej roli kart uprawniających do korzystania z obiektów sportowych i spotkań integracyjnych, a jednocześnie rosnącej roli prywatnej opieki medycznej. W przypadku 88% badanych nowa rzeczywistość nie miała wpływu na oczekiwania względem benefitów.

 

Benefity w nowej rzeczywistości 

 

W wyniku pandemii co dziesiąty pracodawca zdecydował się na rozszerzenie pakietu świadczeń pozapłacowych. W tej grupie firmy najczęściej wybierały dodatkowe szkolenia wewnętrzne, przeważnie związane z zarządzaniem sobą w czasie pracy lub efektywną pracą na home-office (50%), wsparcie psychologiczne pracownika (33%) oraz dodatkowe dni wolne od pracy (25%). Co czwarta firma w warunkach nowej rzeczywistości podjęła decyzję o rezygnacji z niektórych świadczeń, najczęściej wybierając kartę uprawniającą do korzystania z obiektów sportowych (72% w tej grupie), szkolenia i rozwój (31%) a także dofinansowanie do nauki języków obcych (17%). W przypadku 63% przedsiębiorstw pakiet benefitów pozostał bez zmian, a 6% firm pozostało przy obecnej liczbie, ale zmieniły oferowane rozwiązania.

 

Źródło: Biuro prasowe ManpowerGroup