Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Należy podnieść jakość studiów

Zdaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, najbliższe 10 lat w szkolnictwie wyższym powinny być poświęcone podnoszeniu jakości nauczania na uczelniach. Prezydent mówił o tym w swoim wykładzie inauguracyjnym w poniedziałek 5 października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Lech Kaczyński przypomniał, że Polska ma najwyższy w Europie wskaźnik liczby studentów. Jednocześnie zaznaczył, że – eksplozja edukacyjna, która jest jednym z największych sukcesów ostatnich 20 lat – nie byłaby możliwa, gdyby w szkolnictwie obowiązywały takie same kryteria, jakie były 20 lat temu. Dlatego teraz – zdaniem prezydenta – należy położyć nacisk na jakość studiów.

 

Jak mówił prezydent, przed polskim szkolnictwem wyższym stoją takie zadania, jak m.in. zwiększanie liczby studentów studiów stacjonarnych w stosunku do studentów studiów niestacjonarnych, a także stopniowa konsolidacja uczelni.

 

Lech Kaczyński opowiedział się również za powołaniem na uczelniach wybranych kierunków i wydziałów o szczególnie wysokim poziomie studiów. – Polska potrzebuje jak największej grupy ludzi szczególnie dobrze wykształconych – podkreślił.

 

– To potrzebne ze względu na zdobycie pozycji w Europie i Unii Europejskiej, w której jesteśmy, będziemy i która przynosi nam korzyści – zaznaczył.

 

Poniedziałkowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego połączona była z uroczystością jubileuszu 55-lecia utworzenia Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i 10-lecia przekształcenia jej w UKSW.

 

 

źródło informacji: PAP