Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Narodowy Program AIESEC „Przedsiębiorczość”

Dostarczenie studentom możliwości rozwoju składających się z międzynarodowych praktyk, doświadczeń płynących z zarządzania zespołem oraz rozbudowanego środowiska edukacyjnego w obszarze przedsiębiorczości – to cel, który przyświeca realizacji Narodowego Programu "Przedsiębiorczość".

Ogólnopolska konferencja narodowa na temat przedsiębiorczości jest organizowana przez Komitet Lokalny AIESEC działający przy Uniwersytecie Gdańskim i odbędzie się w dniach 17–19 maja. Będą w niej uczestniczyli studenci zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Konferencja ma na celu umożliwienie spotkania przedstawicieli biznesu, którzy odnieśli sukces oraz studentów z regionu pomorskiego, którzy chcą założyć własne przedsiębiorstwa. Seminarium ma tworzyć platformę wymiany doświadczeń, pomysłów, skonfrontowania różnych perspektyw i opinii uczestników na drodze debat i dyskusji o biznesie. Studenci biorący udział w konferencji mają szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w początkowej fazie tworzenia własnej firmy (pisanie biznes planu, finansowanie przedsięwzięć, itp.). Międzynarodowy charakter spotkania zapewni możliwość zbudowania sieci kontaktów złożonej ze studentów oraz firm z kraju i zagranicy, która może okazać się pomocna w prowadzeniu własnej firmy. Konferencja to również doskonała okazja do promocji regionu pomorskiego i Trójmiasta na arenie międzynarodowej jako prężnego ośrodka wspierającego przedsiębiorczość.