Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

POLECAMY! Nasza przyszłość to wspólna odpowiedzialność

O oszczędzaniu, roli banków, cyberbezpieczeństwie, ale także oczekiwanych kompetencjach na rynku pracy i rozwijaniu własnych talentów w specjalnym wywiadzie dla magazynu „Eurostudent” z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 mówi Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Panie Prezesie, stoi Pan na czele instytucji reprezentującej sektor bankowy w Polsce i Europie. Jak wyjaśniłby Pan czytelnikom, jaką rolę tak naprawdę spełniają banki?

System bankowy to jest zestaw instytucji finansowych, ale także infrastruktury, nadzoru, który odpowiada za efektywne i bezpieczne zarządzanie aktywami finansowymi kraju i jego obywateli. Polski system bankowy jest systemem stabilnym i bardzo nowoczesnym pod względem technologicznym. W społecznej gospodarce rynkowej, a taką jesteśmy jako Polska, rola instytucji finansowych jest szczególna. Kraj do normalnego rozwoju potrzebuje bowiem odpowiednio zbilansowanej ilości pieniądza, a to nie może odbywać się bez udziału banków. Dlatego też ośmielam się nazywać banki dobrem wspólnym, łączącym interesy właściwie wszystkich grup społecznych – obywateli, firm, ale także państwa.

Jak zachęcić młodych ludzi do tego, żeby zaczęli oszczędzać, zwłaszcza że, jak wynika z dostępnych danych, ich miesięczne dochody są, co tu dużo mówić, skromne?

Kiedy mamy na myśli oszczędzanie, to możemy mówić już o odłożeniu choćby 20 zł miesięcznie w przypadku uczniów, a następnie nieco wyższych kwot, gdy w okresie studiów mamy pewne dochody uzyskiwane od bliskich, ale również te samodzielnie wypracowane. W zależności od tego, jak jesteśmy wychowani, mamy różne przyzwyczajenia związane nie tylko z oszczędzaniem pieniędzy, ale również innych dóbr. Traktuję oszczędzanie trochę szerzej – jako np. oszczędzanie energii, czyli niewykorzystywanie jej bezsensownie, czy oszczędzanie wody i innych zasobów naturalnych, które są limitowane. Wracając do oszczędzania, w sferze finansów można po prostu udowodnić sobie samemu, że gromadzenie tych drobnych kwot może po pewnym czasie dać sporą sumę. A jeżeli jeszcze dodatkowo oszczędzamy swoje środki w profesjonalnych instytucjach finansowych, takich jak banki, i spojrzymy na to przez pryzmat efektów, jakie daje procent składany, to może się okazać, że w ciągu pewnego czasu nawet oszczędzając niewielkie kwoty, możemy kupić nawet samochód czy pewną część mieszkania. Ponadto, szczęśliwie żyjemy w społeczeństwie bogacącym się i czasami, gdy mamy sympatycznych dziadków, którzy są gotowi łożyć na nasze różne osiągnięcia, lub rodziców, którzy cenią naszą naukę i chcą inwestować w nasz rozwój, to może się okazać, że skojarzenie tych różnych wysiłków i życiowe podejście do takich zagadnień może dawać bardzo dobre rezultaty.

Dzisiejsza oferta instytucji finansowych jest niezwykle bogata. Od czego powinien zacząć młody człowiek w kwestii zarządzania swoimi finansami osobistymi i jaki produkt powinien wybrać na początek?

Niestety, w Polsce mamy ogromne zaległości, jeśli chodzi o edukację finansową, jednak nie należy się tej materii bać. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł, czemu służyć ma nasze inwestowanie czy oszczędzanie – mogą to być cele wypoczynkowe, rekreacyjne, edukacyjne czy też związane z przyszłą większą inwestycją, np. w postaci mieszkania czy samochodu. Ale przyjdzie też taki moment, kiedy dzisiejsi czytelnicy staną przed potrzebą zdywersyfikowania swoich zasobów finansowych, będą bowiem dysponować pewnymi nadwyżkami. Wtedy warto podjąć decyzję, jaką część przeznaczamy na lokaty w bankach, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a jaką część na inwestycje o podwyższonym ryzyku na rynku kapitałowym. Pamiętajmy, że dorabianie się przy użyciu instrumentów finansowych to proces długotrwały i wymaga po prostu odpowiedzialności, ponieważ mówimy o większych kwotach, które mogą decydować o naszej przyszłości czy o przyszłości naszej rodziny, w związku z tym wymagana tu jest elementarna wiedza i korzystanie z pomocy doradców instytucjonalnych.

Co powinien robić student podczas studiów, aby być jak najbardziej atrakcyjnym dla pracodawców i jakiego absolwenta uczelni potrzebuje dziś polska gospodarka i polska bankowość?

Moim zdaniem stoimy na progu ogromnych przemian cywilizacyjnych. Współczesny absolwent szkoły średniej czy uczelni będzie całkowicie innym pracownikiem na rynku niż obecni pracownicy, dlatego że będzie musiał umieć w pełni sprawnie i odpowiedzialnie współpracować z wieloma różnymi urządzeniami. Ogromna sfera naszej gospodarki będzie podlegać automatyzacji w znaczącej skali. W związku z tym absolwent dzisiejszej uczelni będzie musiał uczestniczyć w programowaniu takich urządzeń, monitorowaniu ich pracy czy nadzorowaniu jakości wykonywanych prac. Automatyzacja już wchodzi w dużej mierze do działalności edukacyjnej i konsultacyjnej. Wydaje mi się, że niewątpliwie wszyscy studenci powinni obserwować, w jakim kierunku rozwijają się różne branże – medycyna, górnictwo, transport, komunikacja czy wreszcie funkcjonowanie nowoczesnej administracji rządowej i samorządowej. Ale jedno jest pewne – dzisiaj żyje na ziemi ponad siedem miliardów ludzi i porozumiewanie się między sobą, wspólna odpowiedzialność za ochronę środowiska to obowiązek wszystkich osób wykształconych. Więc jeśli myślimy o przyszłości i o pewnych cechach, którymi powinien się charakteryzować absolwent uczelni, to myślę, że jest to także rozumienie pewnych procesów społecznych, umiejętność komunikowania się z innymi
i, jeśli to tylko możliwe, osiąganie porozumienia po to, żeby wspólnie rozwiązywać pewne problemy, nieść ciężary życia i pomagać sobie wzajemnie. Jestem przekonany, że tak powinien wyglądać człowiek przyszłości.

Korzystanie z nowych technologii, również w bankowości, to jedna z cech charakterystycznych młodego pokolenia. Czy jednak tak wszechobecna cyfryzacja nie niesie pewnych zagrożeń?

Rzeczywiście, wkraczająca właściwie w każdą sferę naszego życia technologia wymaga posiadania przez nas elementarnej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i stosowania nowych technologii. Tak jak każdy z nas powinien umieć pływać, poruszać się po jezdniach czy posiadać prawo jazdy, jeśli chcemy korzystać z pojazdów, tak każdy z nas, korzystając z różnych urządzeń mobilnych, powinien wiedzieć, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa. Te zasady będą się zmieniać, ale fundamenty pozostaną te same, to znaczy – bardzo bezpieczna, wiarygodna identyfikacja, unikanie sytuacji, kiedy udostępniamy komukolwiek kody, PIN, loginy. To bezpieczeństwo to również niekorzystanie z przypadkowych urządzeń, zmienianie systemu haseł w odpowiednim czasie, ale także pamiętanie o tym, że jeżeli mamy jakiekolwiek obawy czy podejrzenia, to powinniśmy natychmiast pytać instytucje do tego powołane, co zrobić w przypadku, kiedy mamy wątpliwości czy nasze urządzanie nie zostało zaatakowane. Jestem przekonany, że aktualizowanie tej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie niezbędne w kolejnych dziesięcioleciach. Natomiast podstawowe reguły chronienia własnej tożsamości, dokumentów, umiejętne i bezpieczne posługiwanie się urządzeniami pozostaną takimi wskazaniami fundamentalnymi.

Czego chciałby Pan życzyć studentom z okazji nowego roku akademickiego?

Chciałbym przede wszystkim życzyć, żeby nauka czy pobyt na uczelniach był okresem wielkiej przyjemności i frajdy, ale także, żeby pamiętali od pierwszego dnia studiów, że uczelnia ma kilka funkcji. Oczywiście naukowa, dydaktyczna, ale to jest także funkcja wychowawcza i kulturotwórcza i na ten ostatni aspekt chciałbym zwrócić uwagę. Okres studiów to czas, kiedy można spróbować sił w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim odkryć i rozwinąć swoje talenty. Każda osoba jest obdarowana pewnym pakietem talentów. Umiejętne rozwijanie tego, do czego jest się usposobionym w sferze matematyki, fizyki, chemii czy też sportu, kultury, poezji, śpiewu, turystyki, organizacji to jest to bogactwo, które przy codziennej, rzetelnej pracy tworzy nasze bogactwo osobiste. A to już w dalszej kolejności stanowi bogactwo naszej rodziny i społeczeństwa, także rekomenduję spokojne spojrzenie w lustro, zidentyfikowanie tego, w czym czujemy się dobrze i rozwijanie tego talentu – czego życzę wszystkim czytelnikom.

Dziękuję za rozmowę.

Michał Polak