Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nasza przyszłość w rękach GIS

18 listopada br. o godz. 10:00 w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej (wybrzeże Wyspiańskiego 27) rozpocznie się GIS Day – XI Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej.

Od kilku lat GIS Day we Wrocławiu organizowane jest wspólnie przez trzy uczelnie: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Wrocławski. Światowy dzień GIS-u pod hasłem „GIS wyznacza naszą przyszłość” na PWr organizuje Koło Naukowo – Badawcze GIS przy Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.
 
Głównym celem GIS Day jest przekazanie wiedzy o roli i korzyściach zastosowania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w rozwoju gospodarczym kraju oraz nauce             i technice. W ramach konferencji na Politechnice Wrocławskiej odbędą się pokazy sprzętu geodezyjnego, GPS i oprogramowania, wykłady i seminaria. Będzie również okazja do uczestnictwa w warsztatach w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Uczestnikami konferencji będą: młodzież szkół średnich, studenci uczelni wrocławskich, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz przedstawiciele administracji publicznej, zakładów przemysłowych i firm komercyjnych.
 
Wydarzeniu patronują: minister nauki i szkolnictwa wyższego – prof. Barbara Kudrycka, rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. Tadeusz Więckowski, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. Roman Kołacz,rektorUniwersytetu Wrocławskiego – prof. Marek Bojarski, główny geodeta kraju – Jolanta Orlińska, marszałek województwa dolnośląskiego – Marek Łapiński oraz prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu (FSNT-NOT) – Ewa Mańkiewicz–Cudny.